Hoe kijken de bouwprofessionals aan tegen technologie in de bouw

Henri Busker

By Henri Busker
26 Oct 2016
News, ,

In het dagelijkse leven zien we allerlei technologische toepassingen of snufjes om ons heen. Maar hoe zit dit in de bouw? Hoe staan de verschillende marktpartijen uit de bouwsector tegenover de technologische toepassingen en intelligente producten? Welke marktpartijen zijn positief gestemd en welke zijn eerder terughoudend? USP onderzocht dit en u leest de resultaten in dit artikel.  Met name architecten, aannemers B&U en handelaren zien toekomstmuziek in 3D-printersVan alle bouw- en installatiegerelateerde bedrijven zien vooral architecten (45%), handelaren (49%) en aannemers B&U (40%) het gebruik van 3D-printers binnen nu en vijf jaar in de sector toenemen. Een kwart van de architecten ziet momenteel al voorbeelden van dergelijk gebruik in de markt. Op korte afstand volgen klusbedrijven (21%), aannemers GWW (19%) en handelaren (17%). Aannemers GWW en installateurs zijn enigszins verdeeld of deze specifieke technologie realiteit wordt. Opvallend is dat het vooral de bedrijven in de afbouw zijn die pessimistisch zijn over het toekomstig gebruik van 3D-printers. Drie op de tien bedrijven in de afbouw ziet namelijk het gebruik in de sector niet gebeuren en nog eens bijna één op de vier (23%) geeft aan geen idee te hebben of het gebruik van 3D-printers in de sector toekomstperspectief heeft.   Gebruik van intelligente of zelfregulerende/zelflerende materialen het grootst onder installateursDaar waar installateurs momenteel nog weinig gebruik van 3D-printers in de sector ervaren, blijken zij echter wel veruit de grootste groep te zijn die voorbeelden ziet van intelligente of zelfregulerende/zelflerende materialen of producten (26%). Handelaren (42%), architecten (38%), aannemers B&U (37%) en klusbedrijven (35%) zijn van mening dat dit soort technologische ontwikkelingen pas binnen nu en vijf jaar zijn intrede zal doen. Wederom zijn het met name bedrijven uit de afbouwsector (28%) en aannemers GWW (24%) die het gebruik van deze producten niet snel zien gebeuren.   Afbouwers zien gebruik technische hulpmiddelen niet gebeuren, architecten echter al op korte termijn!Technologische hulpmiddelen (zoals drones en Google Glasses) worden momenteel vooral gebruikt als ondersteuning van de werkzaamheden van architecten. Meer dan één op de vijf architecten ziet hier in zijn of haar werkomgeving al voorbeelden van (22%). Hieruit kan geconcludeerd worden dat deze hulpmiddelen veel voordelen bieden voor deze groep professionals. Een grote groep architecten, handelaren en aannemers GWW verwachten dat de bouw binnen nu en vijf jaar gebruik gaat maken van deze technologische hulpmiddelen (respectievelijk 45%, 40%, 40%). Daarentegen zien met name bedrijven in de afbouw (37%), installateurs (33%) en klusbedrijven (27%) het niet gebeuren dat deze technologische hulpmiddelen hen in de toekomst zullen ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden.26102016_7Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction Henri Busker Telefoon: 010-2066900 E-mail: busker@usp-mc.nlInternet : www.usp-mc.nl Discussieer mee op de LinkedIn-group ‘ BouwMarketeer' of ‘BouwHRM’   Technische verantwoording:Voor dit onderzoek zijn in 2016 in totaal 700 telefonische en online enquêtes afgenomen onder architecten, aannemers B&U, aannemers GWW, klusbedrijven, afbouwers, installateurs en handelaren.   De vragen die ten grondslag liggen aan dit artikel zijn:  1)   Op welke termijn ziet u de volgende ontwikkelingen binnen uw werkgebied gebeuren? U kunt antwoorden op een schaal van 1 t/m 6, waarbij 1 = Zie ik nu al voorbeelden van; 2 = Binnen nu en 2 jaar; 3 = Over 3 tot 5 jaar; 4 = Over 6 tot 10 jaar; 5 = Langer dan 10 jaar; 6 = Zie ik niet gebeuren

    • Het gebruik van 3D-printers
  • Het gebruik van intelligente of zelflerende/zelfregulerende materialen en producten
  • Het gebruik van technologische hulpmiddelen zoals drones en Google Glasses