Case: Hoe positioneer ik het complex ten opzichte van andere woonvoorzieningen voor senioren?

Corporaties en zorginstellingen worden door de huidige ontwikkelingen gedwongen kritisch na te denken over de te volgen strategie bij zorgcomplexen en serviceflats. Leegstand ligt op de loer. Een generieke strategie bestaat niet. Per locatie zullen de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in kaart gebracht moeten worden. Want hoe moet een complex gepositioneerd worden ten opzichte van andere woonvoorzieningen voor senioren? Welke meerwaarde heeft het complex of voor welke doelgroep is dit complex specifiek interessant?

Landelijk beeld: Wonen in beschermde omgeving interessant, imago traditionele verzorgingshuizen niet altijd goed

Uit onderzoek van onder andere USP Marketing Consultancy blijkt dat het zelfstandig wonen in een beschermde omgeving, met zorg op afroep, nog steeds interessant wordt gevonden. Met name wanneer de eerste lichte gezondheidsklachten beginnen te ontstaan. Het imago van sommige verzorgingshuizen is echter niet al te best. Naast de invulling van het complex (de woning zelf, de aanvullende diensten en activiteiten etc), zal er ook gewerkt moeten worden aan het imago en de positionering ten opzichte van andere woonvoorzieningen voor senioren.

Maar wat betekent dit nou voor een specifieke locatie?

Generieke cijfers geven een mooie benchmark, maar lokaal dient gekeken te worden welke geschiedenis een complex heeft, hoe het imago is, welke andere woonvoorzieningen er in de omgeving zijn en hoe die zich positioneren. Verder hebben ook de samenstelling van de wijk en de al aanwezige voorzieningen in deze wijk invloed. USP heeft een korte case uitgewerkt hoe een dergelijk onderzoek wordt aangepakt en wat voor soort resultaten dan verwacht kunnen worden. Deze is te downloaden via bijgevoegde link.

Deze case is een onderdeel van een reeks cases die USP momenteel uitwerkt. Vragen die hierbij onder andere nog meer aan de orde komen, zijn:

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy Veerle Forschelen-Janssen Telefoon: 010-2066900 E-mail: forschelen@usp-mc.nl

Discussieer mee op de LinkedIn-group 'Corporatie & Beleid'Volg 'USP voor Corporaties' op Twitter