Cookie preferences
SettingsI agree

Thema’s corporatiesector 2018

Passend toewijzen, beschikbaarheid en betaalbaarheid woningen, leefbaarheid in wijken

Sinds 1 januari 2016 moeten corporaties woningen passend toewijzen. Bij de invoering waren de meningen kritisch, maar enigszins hoopvol. Hoe staat men nu ten opzichte van het passend toewijzen en is er een betere balans gekomen in de verschillende regio’s tussen betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen? Hoe staat het met de beschikbaarheid van diverse type woningen voor verschillende doelgroepen? 

Maar ook in hoeverre heeft het invloed op de investeringsruimte van de corporatie en welke afweging moet gemaakt worden tussen verduurzamen en nieuw bouwen? Tot slot hoe heeft de leefbaarheid in wijken zich ontwikkeld de afgelopen jaren en wat is de verwachting voor de toekomst? USP Marketing Consultancy deed in samenwerking met CorporatieNL onderzoek naar deze actuele thema’s binnen de corporatiesector anno 2018.

Over het rapport

  • Het rapport geeft u inzicht in de mening van professionals en woonconsumenten ten aanzien van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen en de leefbaarheid in wijken. De verschillen tussen én binnen deze doelgroepen en woningmarktregio’s staan hierbij centraal.
  • De vragenlijst is uitgezet onder professionals werkzaam bij woningcorporaties in Nederland. In totaal hebben 250 corporatieprofessionals deelgenomen aan het onderzoek.
  • De vragenlijst is ook uitgezet onder 1000 woonconsumenten (de steekproef is representatief voor de Nederlandse bevolking).
  • Laat hieronder uw gegevens achter en wij mailen u kosteloos het rapport.

Learn more?

Please contact Gerwin Sjollema

sjollema@usp-mc.nl
+31 (0) 6 26936149LinkedIn

<p>Learn more?</p><p>Please contact Gerwin Sjollema</p>