Zorg au pair, de oplossing voor langer zelfstandig blijven wonen?

Privacy en controle van kwaliteit belangrijke aandachtspuntenLanger zelfstandig blijven wonen is het devies voor ouderen. Om dit te kunnen, zijn aanvullende diensten en services nodig. Maar wie moet dit leveren? Iedereen kijkt naar de mantelzorgers, maar wat als zij niet kunnen of willen? Externe inkoop van aanvullende services en diensten? Er zijn in Nederland inmiddels al de nodige partijen die verschillende services aanbieden. Maar waar moeten deze services dan volgens ouderen (en hun kinderen) dan minimaal aan voldoen? Is de zorg au pair of wellicht een buurt au pair een alternatief? USP ondervroeg zowel ouderen als hun kinderen over dit onderwerp.Service door dezelfde persoon het meest belangrijkIn onderstaande figuur is weergegeven hoe belangrijk verschillende aspecten zijn bij de (verschillende mogelijkheden van) zorg aan huis. Deze vraag is zowel aan ouderen zelf gesteld als aan hun kinderen. Uit bovenstaande figuur blijkt dat zowel ouderen als hun kinderen het zeer belangrijk vinden dat de zorg door steeds dezelfde persoon wordt geleverd. Ook flexibiliteit (dus de ene week wel en de andere week niet) wordt gewaardeerd, evenals het feit dat men snel (zo niet direct) inzetbaar moet zijn. Vrijwel alle aspecten worden door kinderen belangrijker gevonden dan door ouders zelf, met als grootste verschil de 24-uurs inzetbaarheid. zorgaupair1 op de 4 Nederlanders positief over concept van zorg au pairHet feit dat men het belangrijk vindt dat de zorg steeds door dezelfde persoon geleverd wordt lijkt logisch. Het druist echter in tegen de huidige praktijk in Nederland. Zoveel diensten en services, zoveel verschillende partijen en daarmee verschillende personen. Bij de respondenten is daarom het idee van de zorg au pair geïntroduceerd.Een zorg au pair is een inwonende thuishulp. De hulp wordt betaald om dag en nacht bij ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking in huis te wonen. Ze werken als volwaardige verzorger en verrichten daarnaast huishoudelijk werk. Van de Nederlanders vindt 26% een zorg au pair een goed alternatief voor verhuizen naar verzorgingshuis of het beroep doen op mantelzorgers. Een grote groep (57%) twijfelt nog. De twijfels liggen met name op het gebied van privacy en kosten.Zorg of buurt au pair biedt mogelijkhedenWanneer vervolgens gevraagd wordt of men zelf een zorg au pair zou overwegen zegt 4% direct ja en 51% twijfelt. Belangrijkste voordeel dat men ziet, is het feit dat men in de eigen vertrouwde omgeving kan blijven. Men twijfelt echter omdat men in veel gevallen nog niet zo veel zorg nodig heeft (en men het moeilijk vindt hiervoor in de toekomst te kijken). Verder zijn privacy, betrouwbaarheid en kosten een twijfelpunt. Ook al lijkt de interesse in een zorg au pair klein (in percentages), dit alternatief is zeker voor een bepaalde groep een kansrijk concept. Kinderen zijn nog iets positiever over de mogelijkheden van een zorg au pair voor hun ouders. 9% zegt direct interesse te hebben, 53% twijfelt. Het grote voordeel dat zij zien is dat ouders in hun eigen omgeving oud kunnen worden en bij elkaar kunnen blijven wonen. Ook deze groep denkt dat dit alternatief duurder is dan andere alternatieven en twijfelt over de keuze van personen en de (controle op de) kwaliteit die geleverd wordt. Ook de privacy blijft een belangrijk punt. Een buurt au pair waarbij de zorg au pair door meerdere huishoudens ‘gedeeld’ wordt, zorgt weliswaar voor iets meer privacy en de kosten kunnen gedeeld worden. Echter de exclusiviteit en de mogelijkheid tot continue zorg wordt ook beperkt. De interesse onder de respondenten ligt ongeveer gelijk aan de zorg au pair. Privacy en garantie kwaliteit belangrijkste zorgOok al lijkt de interesse in een zorg of buurt au pair klein (in percentages), het blijkt wel degelijk een alternatief voor een bepaalde groep. De geïnteresseerde doelgroep ouderen heeft gemiddeld een hoger inkomen en heeft vaker dan gemiddeld zelf geen kinderen. Deze doelgroep kan nog uitgebreid worden wanneer duidelijker wordt dat men qua kosten wellicht nog wel goedkoper uit kan zijn dan bij 24-uurs reguliere zorg. Het twijfelpunt van privacy is wellicht een groter struikelblok. Nederlandse huishoudens zijn sterk gericht op hun eigen privacy en laten moeilijk iemand continu binnen. Ook hebben veel woningen in Nederland niet de ruimte om een extra persoon te huisvesten. Het vertrouwen in de persoon moet groot genoeg zijn, wil men voor deze optie kiezen. Verder geldt dat selectie van de betreffende zorg au pair en de controle van de kwaliteit zorgpunten zijn die het liefst op maat per zorgvrager uitgewerkt moeten worden. Hier ligt een belangrijke taak voor de aanbieders en of tussenpersonen die dergelijke diensten aanbieden.   Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:USP Marketing Consultancy Veerle Forschelen-Janssen T: 010-2066900 E: forschelen@usp-mc.nlUSP Marketing Consultancy Ewout Stolwijk T: 010-2066900 E: stolwijk@usp-mc.nlDiscussieer mee op de LinkedIn-group 'Corporatie & Beleid'Volg 'USP voor Corporaties' op Twitter In deze reeks artikelen zijn ook verschenen: