10 tips die organisatieverandering tot een succes maken!

De afgelopen maanden heeft u in deze nieuwsbrief een serie van 10 artikelen kunnen lezen over organisatieveranderingen die als doel hebben een excellent niveau van dienstverlening te bereiken, efficiënter huurder/klantprocessen te organiseren en kosten te besparen. Indien u er mogelijk één of meerdere gemist heeft, kunt u ze hieronder nogmaals vinden:

  1. Veranderen kun je een ander niet laten doen
  2. Verander je manier van denken, dan volgt doen vanzelf
  3. De beste managers zijn managers die systeemcondities veranderen
  4. Beter meten, anders sturen
  5. Juiste prioriteiten bij het stellen van organisatiedoelstellingen
  6. Verbeteren is een vast onderdeel van de werkweek
  7. Zonder CHECK geen organisatieverbetering
  8. Klantperspectief in visie en doelstelling
  9. Snel en eenvoudig helpen van klanten
  10. Sturen op outcome niet op input

  Wilt u écht iets veranderen in uw organisatie? Lees meer op de pagina van de Systeemaanpak Plus, of neem contact met ons op.