“Over 20 jaar wonen onze ouderen in een Seniorenstad” – Waar of niet?

Trends op het gebied van wonen en hoe de vastgoedsector hierop kan inspelen.Rotterdam, 30 mei 2016 – De toenemende vergrijzing van onze samenleving biedt de vastgoedsector de nodige uitdagingen. De senioren doelgroep heeft een specifieke woonbehoefte, die met het huidige woonaanbod onvoldoende kan worden vervuld. Hoe kan de vastgoedmarkt inspelen op de veranderende markt?Is een ‘seniorenstad’ de oplossing voor de vergrijzing van onze samenleving?De vergrijzing van onze samenleving geeft onze maatschappij de komende jaren de nodige uitdagingen. Hoe gaan we om met de grotere vraag naar zorg? En hoe gaan we onze senioren passende woonruimte bieden, waarin zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen met behoud van leefplezier? Om deze vraagstukken het hoofd te bieden, zijn er de afgelopen jaren al de nodige (woon)concepten ontwikkeld, zoals de kangoeroewoning, het meergeneratie wonen en de levensloopbestendige woning. Ook de inzet van moderne technologie, zoals domotica en robotica worden gezien als mogelijke oplossingen. Een concept dat al lange tijd bestaat in de Verenigde Staten, is de seniorenstad. Het idee van deze stad is dat ouderen kunnen wonen en recreëren met leeftijdsgenoten, wat de sociale cohesie bevordert. Alle gewenste voorzieningen zijn in deze stad aanwezig, zoals sportfaciliteiten en horecavoorzieningen. Hierdoor heeft de senior alles wat hij nodig heeft binnen handbereik. KnipselUSP Marketing Consultancy heeft in mei 2016 een representatieve steekproef van 1.000 Nederlanders gevraagd hoe zij aankijken tegen de ontwikkeling van dit soort seniorensteden. Het enthousiasme is momenteel nog gematigd; 15% van de Nederlanders ziet dit als een goede ontwikkeling. Opvallend is wel dat met name de senioren zelf enthousiast zijn over de seniorenstad; maar liefst 17% van de 55+-ers staat positief tegenover een seniorenstad. Nederland lijkt dus zeker open te staan voor een (verdere) ontwikkeling van dit soort steden.Meer weten over de toekomst van vastgoed? Bezoek ons op de Provada!Wilt u weten wat de oplossing is voor de uitdagingen die de woningmarkt ons momenteel biedt? Wat is de oplossing voor seniorenhuisvesting? Maar ook: Hoe gaan we om met de herbestemming van leegstaand vastgoed? Wat is de invloed van de grote vluchtelingenstroom op de woonomgeving? En hoe ziet het Wonen 2.0 er uit? USP Marketing Consultancy zal samen met Stijlvol Ouder en Trendwatcher Adjiedj Bakas op de Provada een lezing geven over Wonen, Werken en Winkelen in de toekomst. Wilt u weten hoe u uw vastgoedbezit toekomstbestendig kan maken en optimaal kunt inspelen op de trends in de markt, dan bent u van harte uitgenodigd om donderdag 9 juni 2016 onze presentatie bij te wonen. U kunt zich hier inschrijven.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:USP Marketing Consultancy, Business Unit Vastgoed Jeannette van der Rhee, Project Manager T: 010-2066900 E: vanderrhee@usp-mc.nlVolg 'USP voor Vastgoed' op Twitter