Corporatiesector fileert Blok: een 3,7 voor verhuurdersheffingsbeleid

Met name directiefunctionarissen kwalificeren beleid van Blok als schadelijk.Rotterdam, 28 juli 2016 – Woningcorporaties komen van Mars, Blok van Venus; zó haaks staan beide visies op elkaar. Dit blijkt uit een onafhankelijke peiling onder 122 corporatiemedewerkers uitgevoerd door USP Marketing Consultancy in juli 2016.  

  • Gemiddeld beoordeelt de corporatiesector Blok’s beleid in relatie tot de verhuurdersheffing met het rapportcijfer 3,7. Onder directiefunctionarissen is dit zelfs een 3,0.
  • Wanneer de verhuurdersheffing aanblijft dan kiezen de meeste corporaties (71%) ervoor om minder te investeren in nieuwbouw. Ook verkoop van woningen (55%), huurverhogingen (46%) en verlaging van de bedrijfs- en onderhoudslasten (45%) zijn ‘populaire’ maatregelen ter compensatie.
  • De overgrote meerderheid van de woningcorporaties is het dan ook oneens met Blok’s visie op de investeringsruimte van sector m.b.t. nieuwbouw en renovaties.

 Drie kwart (75%) oneens met ‘corporaties hebben 28 mld beschikbaar voor verduurzaming/renovaties’Drie kwart van de corporaties (75%) is het (volledig) oneens met de visie van Blok dat ‘de sector 28 miljard beschikbaar heeft voor woningverduurzaming en –renovaties’. Ruim een derde (34%) is het zelfs volledig oneens met Blok op dit vlak. Onder uitvoerend medewerkers is dit bijna de helft (45%). Onder directiefunctionarissen en managers is dit respectievelijk 27% en 24%. Slechts één op de tien corporaties (11%) is het (volledig) eens met de visie van Blok op dit punt. Blok heeft hierbij onder directiefunctionarissen (16%) twee keer zoveel medestanders als onder uitvoerend medewerkers (8%). Tweederde (66%) oneens met ‘corporatiesector kan 250.000 woningen bouwen’Blok meldt aan de Kamer dat ‘de corporaties in staat moeten zijn om 250.000 woningen te bouwen’. Tweederde (66%) van de woningcorporaties is het hiermee (volledig) oneens, waarmee de visie van woningcorporaties  wederom grotendeels haaks staat op die van de wetgever. Voor het bouwen van 250.000 woningen is volgens Blok 37 miljard euro nodig die ‘eenvoudig geleend zou kunnen worden’. Op dit laatste punt liggen de meningen van Blok en de corporaties, relatief gezien, wat dichter bij elkaar. Desondanks is corporatiesector verdeeld in twee kampen: ruim een derde is het met Blok eens dan wel oneens (beide groepen 36%), dat dit bedrag eenvoudig geleend zou kunnen worden. Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen directiefunctionarissen, managers en uitvoerend medewerkers bij deze stelling. Blok’s korting op heffing bij bouw goedkope woningen – meerderheid: geen goede en eerlijke prikkelBlok biedt verhuurders die goedkope woningen bouwen in regio’s waar hieraan een enorme behoefte is, een korting op de heffing. Een redelijk deel van de woningcorporaties (42%) ziet dit als een (zeer) goede prikkel. De meest genoemde reden van corporaties die géén voorstander zijn van deze korting (58%), is dat ‘korting verstrekt aan de ene corporatie zal moeten worden opgehoest door de andere corporaties, die daardoor mogelijk verder in de problemen komen’. Daarnaast hebben veel corporaties er moeite mee dat de korting niet generiek is toe te passen (niet iedere corporatie is gevestigd in een gebied met veel vraag naar betaalbare woningen). Zeven op de 10 (71%): minder nieuwbouw ‘populairste’ tegenmaatregel voor eigen organisatieWanneer de verhuurdersheffing blijft (en daarmee ieder jaar omvangrijker wordt) dan kiezen de meeste corporaties (71%) ervoor om minder te investeren in nieuwbouw. Ook verkoop van woningen (55%), huurverhogingen (46%) en verlaging van de bedrijfs- en onderhoudslasten (45%) zijn ‘populaire’ maatregelen ter compensatie. Een opvallende uitkomst is dat huurverhogingen als tegenmaatregel onder directiefunctionarissen lager het lijstje staat (27%) i.v.m. managers en uitvoerend medewerkers. Respectievelijk 55% en 49% van deze functiegroepen benoemt huurverhogingen als te nemen maatregel voor de eigen organisatie. Onder directiefunctionarissen is de verkoop van woningen met 85% de populairste tegenmaatregel. Onder managers en uitvoerend medewerkers is dit respectievelijk 45% en 49%. Tweederde (62%): verhuurdersheffing schadelijk voor de kleinste portemonneesBijna twee derde van de corporatiemedewerkers (62%) is van mening dat het heffingsbeleid van Blok ertoe leidt dat het voor huishoudens met de kleinste portemonnee moeilijker wordt om een huurwoning te vinden. Onder directiefunctionarissen en XL-corporaties is dit zelfs circa acht op de 10 (respectievelijk 77% en 80%). Achterliggende reden is dat woningcorporaties aangeven dat zij door de heffing onder andere minder kunnen investeren in nieuwbouw en woningen zullen (moeten) gaan verkopen. Samen met huurverhogingen zal dit leiden tot een afname van het aanbod betaalbare woningen. Rapportcijfers Blok: 4,9 voor algemeen functioneren, 3,7 voor verhuurdersheffing-beleidDe sector beoordeelt het heffingsbeleid van Blok momenteel met een 3,7 als rapportcijfer. Directiefunctionarissen zijn met een 3,0 het meest kritisch op de Minister. Voor zijn beleid in het algemeen krijgt Blok van de corporatiesector een 4,9. Ook hier zijn de directiefunctionarissen het meest kritisch (4,4). Managers en uitvoerend medewerkers geven respectievelijk een 5,3 en een 4,9. Voor meer informatie kunt u contact opnemen metUSP Marketing Consultancy, Business Unit Wonen Martijn Verschoor, Consultant T: 010-2066900 M: 06-41314765 E: verschoor@usp-mc.nlTechnische verantwoording:Voor dit onderzoek zijn in juli 2016 122 werknemers van woningcorporaties online ondervraagd. Naar functie is de steekproef als volgt verdeeld:

  • 27 directiefunctionarissen
  • 42 managers
  • 53 uitvoerend medewerkers (geen management/leidinggevende functie)