Woonbeleving: tot op 30% gerichter vastgoed- en/of leefbaarheidstrategieën invullen

Daar waar klantproces metingen (o.a. Aedes Benchmark) ons iets leren over waar in de processen bepaalde zaken geoptimaliseerd kunnen worden, biedt inzicht in de woonbeleving van uw huurders unieke handvatten om vastgoed- en leefbaarheid strategieën optimaler en efficiënter in te richten.

Wat is woonbeleving? Woonbeleving kan veel zaken omvatten, maar veelal komt het neer op het oordeel van een bewoner over zijn woning en over zijn woonomgeving. Deze oordelen worden zo goed als altijd uitgedrukt in de vorm van een rapportcijfer. Deze oordelen worden afhankelijk van het doel van de woningcorporatie op één of een combinatie van de volgende niveaus in kaart gebracht (middels marktonderzoek):woonbeleving

  • concern/organisatieniveau
  • wijkniveau
  • buurtniveau
  • clusterniveau
  • complexniveau

Woonbeleving: het ontbrekende stukje van de vastgoedpuzzel Het strategische vastgoedbeleid van een corporatie, steeds vaker Asset management genoemd, wordt bijna altijd  ingevuld vanuit een analyse gebaseerd op harde cijfers. Dergelijke cijfers zijn veelal, op gedetailleerd niveau (per complex/cluster), langs de volgende drie dimensies beschikbaar:

1) De technische staat van de woning (conditie van binnen- en buitenkant woning; 2) Het uitrustingsniveau van de woning (bv. type keuken, wel/geen mechanische ventilatie); 3) De financiële prestatie van de woning (financiële prognose en gerealiseerd resultaat).

Een vierde en zeer waardevolle pijler, het oordeel over de woning bekeken door de bril van de gebruiker (lees: huurder), wordt vaak echter daarin niet meegenomen. Wanneer deze ‘zachte’ cijfers worden gecombineerd met de ‘harde’ cijfers, worden vastgoedstrategieën tot op 30% effectiever en verkrijgen ze een klantgerichte dimensie.

Woonbeleving: een mes dat aan twee kanten snijdt de allocatie van uw leefbaarheidsinstrumenten Huismeesters, woonconsulenten, buurtbeheerders, participatie- & inspraakbudgetten, project gebonden leefbaarheidsacties, etc. Vaak zijn ze toegewezen aan buurten of complexen o.b.v (goed) buikgevoel, het aantal overlastmeldingen of vanuit vraagsturing (op verzoek/initiatief van één of enkele huurders).

Klantinsights vanuit woonbeleving bieden, naast een waardevolle toevoeging op uw vastgoedsturing, ook gefundeerd antwoord op de vraag of uw sociale investeringen (nog steeds) aan de meest kwetsbare plekken uit uw bezit zijn toegewezen. Of anders gezegd: zijn er buurten en/of complexen waar deze investeringen en instrumenten harder nodig zijn dan op de plekken waar ze momenteel zijn uitgerold?

Meer informatie? Lees HIER het praktijkinterview met Kees Korse, Vastgoedstrateeg bij Woonplus Schiedam. Of klik hieronder op de button van uw keuze.

25012017_7