IMP Implementatie trends door grote installateurs

Het Installatie Marketing Platform (IMP) biedt marketeers uit de installatiebranche de gelegenheid om tijdens zes bijeenkomsten per jaar achtergrondkennis te vergaren, te leren van de praktijkkennis van collega marketeers en een relatienetwerk op te bouwen.

Het IMP is een netwerk waar je inhoud, praktische tips en inspiratie krijgt aangereikt en waar je jezelf vakinhoudelijk actief kunt ontwikkelen.

Achtergrond
USP heeft het IMP opgericht in 2010 in navolging van het al jaren zeer succesvolle Bouw Marketing Platform (BMP). Vanuit de installatiebranche kreeg USP namelijk steeds vaker het verzoek een soortgelijk platform op te zetten. Verschillende relaties gaven aan behoefte te hebben aan periodiek overleg met andere marketingfunctionarissen omdat men in de eigen organisatie op het gebied van marketing vaak geen inhoudelijke gesprekspartner heeft.

Invulling
De bijeenkomsten vinden zes keer per jaar plaats bij één van de lidbedrijven. Op elke bijeenkomst staat een actueel marketingthema centraal. Voorbeelden zijn: kansen in de renovatiemarkt, partnership & comakership met de bouwbranche, duurzaamheid & marketing, multi channel strategie & –conflicten, BIM en content marketing & thought leadership.

Tijdens de bijeenkomsten wordt de gelegenheid gecreëerd achtergrondkennis te vergaren, praktijkkennis van anderen te vernemen, beleidsissues aan anderen voor te leggen en een relatienetwerk op te bouwen. Enerzijds door training van experts over een bepaald thema aan te bieden en anderzijds door formeel en informeel overleg met collega’s uit de branche te stimuleren.

Concreet ziet het programma (middag en avond) er als volgt uit:

  • Training door thema expert;
  • Bespreking resultaten van een specifiek thema onderzoek door USP;
  • Presentatie over de wijze waarop het gastbedrijf met dit thema omgaat;
  • Groepsdiscussie onder leiding van USP;
  • Diner en informeel contact.

Deelnemers van het IMP treden op als gastheer voor de bijeenkomsten. USP zorgt per thema voor een relevante expert spreker. Verder voert USP rond thema’s specifiek onderzoek uit, dat aan de leden van het Platform wordt gerapporteerd. USP zorgt dat na afloop de presentaties en onderzoeksresultaten beschikbaar komen op het ledengedeelte van IMP-website.

Wilt u zich aansluiten bij het IMP of eens vrijblijvend een sessie bijwonen? Neem dan contact op met Mark de Graaf.