Bouw Marketing Platform 2018

​USP Marketing Consultancy is een onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in de bouw-, DHZ- en vastgoedbranche. In 2003 heeft USP samen met Sigma Coatings het Bouw Marketing Platform (BMP) opgezet. Hierbinnen worden strategische marketingvraagstukken behandeld en kan een relatienetwerk worden opgebouwd om het eigen marketingbeleid specifiek te benchmarken en ervaringen te delen. Verschillende relaties van USP gaven aan behoefte te hebben aan periodiek overleg met andere marketingfunctionarissen, daar men in de eigen organisatie op het gebied van marketing vaak geen inhoudelijke gesprekspartner heeft. Het streven is om 25 toonaangevende partijen uit het Bouw segment (toelevering) structureel bij het Bouw Marketing Platform te betrekken.

De basis

Middels 6 bijeenkomsten per jaar (15.00-21.00 uur) wordt de gelegenheid gecreëerd achtergrondkennis te vergaren, praktijkkennis van anderen te vernemen, beleidsissues aan anderen voor te leggen en een relatie- netwerk op te bouwen. Enerzijds door training van experts over een bepaald thema aan te bieden en anderzijds door formeel en informeel overleg met collega’s uit de branche te stimuleren. Concreet zal een themadag er als volgt uit zien:

Training door thema expert (veelal universitair)

 • Bespreking resultaten van een specifiek thema onderzoek door USP
 • Presentatie van wijze waarop gastbedrijf met dit thema omgaat
 • Groepsdiscussie onder leiding van USP
 • Diner en informeel contact

De bijeenkomsten worden gehouden bij de organisatie van deelnemers van het Bouw Marketing Platform. USP zorgt per thema voor een relevante expert spreker. Verder voert USP rond ieder thema specifiek onderzoek uit, dat alleen aan de leden van het Platform zal worden gerapporteerd. USP zorgt na afloop van iedere dag voor een reader waarin de presentaties en onderzoeksresultaten zijn opgenomen.

De thema’s
Thema’s die momenteel door veel geïnteresseerden worden geopperd zijn onder andere:

 • De merkstrategieën van A-merken in relatie tot private labels van de handel
 • Promotiebeleid in het licht van nieuwe media
 • Mogelijkheden van social media voor onze organisatie
 • Marketing en communicatie via media van retailketens
 • Nut en noodzaak marktinformatie via retailorganisaties
 • Point of sale concepten en mogelijkheden
 • Hoe om te gaan met branchvervaging
 • Van producten, via oplossingen naar concepten
 • De uiteindelijke deelnemers bepalen gezamenlijk het programma voor elk jaar.

De voordelen

Deelnemers aan het Bouw Marketing Platform:

 • Krijgen training over relevante marketingissues
 • Leren van collega marketeers
 • Krijgen per thema een specifiek en exclusief onderzoeksrapport
 • Ontvangen een naslagwerk waarin besproken en onderzochte zaken aan bod komen
 • Bouwen een relatienetwerk op en kunnen daarin kennis vergaren
 • Kunnen exclusiviteit in hun specifieke deelmarkt krijgen zodat iedereen tijdens de bijeenkomsten vrijuit kan spreken
 • Hebben invloed op thema’s die dit jaar en in de vervolgjaren zullen worden behandeld

De voorwaarden

Deelnemers aan het Bouw Marketing Platform:

 1. Dienen vertrouwelijk om te gaan met informatie die ze tijdens de bijeenkomsten van andere deelnemers vernemen en zullen zich hieraan dienen te committeren
 2. Dienen marketing/commercieel (mede) verantwoordelijk te zijn bij de onderneming