Bouw Marketing Platform 2020

​USP Marketing Consultancy is een onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in de bouw-, DHZ- en vastgoedbranche. In 2003 heeft USP samen met Sigma Coatings het Bouw Marketing Platform (BMP) opgezet. Hierbinnen worden strategische marketingvraagstukken behandeld en kan een relatienetwerk worden opgebouwd om het eigen marketingbeleid specifiek te benchmarken en ervaringen te delen. Verschillende relaties van USP gaven aan behoefte te hebben aan periodiek overleg met andere marketingfunctionarissen, daar men in de eigen organisatie op het gebied van marketing vaak geen inhoudelijke gesprekspartner heeft. Het streven is om 25 toonaangevende partijen uit het Bouw segment (toelevering) structureel bij het Bouw Marketing Platform te betrekken.

De basis

Middels 6 bijeenkomsten per jaar (15.00-21.00 uur) wordt de gelegenheid gecreëerd achtergrondkennis te vergaren, praktijkkennis van anderen te vernemen, beleidsissues aan anderen voor te leggen en een relatie- netwerk op te bouwen. Enerzijds door training van experts over een bepaald thema aan te bieden en anderzijds door formeel en informeel overleg met collega’s uit de branche te stimuleren. Concreet zal een themadag er als volgt uit zien:

Training door thema expert (veelal universitair)

  • Bespreking resultaten van een specifiek thema onderzoek door USP
  • Presentatie van wijze waarop gastbedrijf met dit thema omgaat
  • Groepsdiscussie onder leiding van USP
  • Diner en informeel contact

De bijeenkomsten worden gehouden bij de organisatie van deelnemers van het Bouw Marketing Platform. USP zorgt per thema voor een relevante expert spreker. Verder voert USP rond ieder thema specifiek onderzoek uit, dat alleen aan de leden van het Platform zal worden gerapporteerd. USP zorgt na afloop van iedere dag voor een reader waarin de presentaties en onderzoeksresultaten zijn opgenomen.

Deelnemers van het BMP treden op als gastheer voor de bijeenkomsten. USP zorgt per thema voor een of meerdere relevante expert sprekers. Wilt u zich aansluiten bij het BMP of eens vrijblijvend een sessie bijwonen? Neem dan contact op met Jan-Paul Schop of Jeroen de Gruijl. Ook kunt u hier de brochure downloaden voor meer informatie.

De thema’s van 2020

  • Klantgerichtheid en Share of Wallet
  • Markt & Marketing trends
  • Online Marketing en social media
  • BIM en Informatieoverdracht/ DigiDeal
  • Circulariteit en Duurzaamheid
<p>Wilt u meer weten?<br>Neem contact op met Jan-Paul Schop</p>

Wilt u meer weten?
Neem contact op met Jan-Paul Schop
of Jeroen de Gruijl

schop@usp-mc.nl
+31 6 5578 6342LinkedIn

degruijl@usp-mc.nl
+31 6 83 97 90 41LinkedIn

<p>Wilt u meer weten?<br>Neem contact op met Jeroen de Gruijl</p>

Wilt u meer weten?
Neem contact op met Jan-Paul Schop

schop@usp-mc.nl
+31 6 5578 6342LinkedIn

<p>Wilt u meer weten?<br>Neem contact op met Jan-Paul Schop</p>

Wilt u meer weten?
Neem contact op met Jeroen de Gruijl

degruijl@usp-mc.nl
+31 6 83 97 90 41LinkedIn

<p>Wilt u meer weten?<br>Neem contact op met Jeroen de Gruijl</p>
Terug naar overzicht