Grote onbekendheid scheiden wonen en zorg bij senioren maar ook bij hun kinderen

Rol kinderen onderschat?

Vanaf 2013 is het scheiden van wonen en zorg stapsgewijs ingevoerd. Uit onderzoek van USP in 2013 bleek dat nog weinig senioren bekend waren met de maatregel en de gevolgen ervan. Niet zo gek, gezien het feit dat de maatregel pas net was ingevoerd en nog weinig mensen er echt zelf mee te maken hadden gehad. Nu de maatregel inmiddels is uitgebreid tot zorgzwaartepakket 3, de afgeslankte Wet langdurige zorg (Wlz) en de nieuwe WMO zijn ingegaan, zullen steeds meer mensen hiermee te maken krijgen. Tijd voor USP om opnieuw de bekendheid te peilen. Deze keer uitgebreid met ook jongere doelgroepen over de toekomstige woon- en zorgsituatie van hun ouders.�

Nog steeds grote onbekendheid met scheiden wonen en zorg onder seniorenIn 2013 zei 7% van de senioren enigszins bekend te zijn met de maatregel van het scheiden van wonen en zorg. Dit percentage is weliswaar iets gestegen, naar 12%, maar gezien de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden en de publieke aandacht die ervoor geweest is, is dit slechts een kleine stijging te noemen.

Wanneer vervolgens de bedoeling van het scheiden van wonen en zorg aan de respondenten wordt uitgelegd, geeft 8% aan hier positief tegenover te staan, 20% is negatief. Dit tegen 25% positief en 9% negatief in 2013. Het belangrijkste is echter dat 60% er geen mening over heeft. Dit toont aan dat de senioren de consequenties van het beleid slecht voor zichzelf kunnen overzien. De senioren die positief zijn, zien in dat het beleid zal leiden tot meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid over de eigen situatie. Ouderen met een negatieve houding noemen vooral de ingewikkeldheid en de administratieve rompslomp als bezwaar tegen het beleid.

Belangrijke rol kinderen in woon-zorgsituatie voor oudersDit jaar zijn ook de �kinderen van� ondervraagd over de maatregel van het scheiden van wonen en zorg en de rol die zij spelen in het zoek- en keuzeproces van hun houders. De onbekendheid blijkt bij deze groep (35-55 jaar) nog groter te zijn. Slechts 7% is bekend met het scheiden van wonen en zorg. Dit terwijl maar liefst 82% zegt een rol te spelen of te gaan spelen bij de ori�ntatie en beslissing rondom afname van zorg voor hun ouders. Dit is een niet te onderschatten grote groep. En tevens een groep die om andere soort informatie vraagt en op een andere manier zoekt.

Maar wie pakt de handschoen op?Welke partij neemt de lead in het communiceren van de gevolgen van het scheiden van wonen en zorg en het informeren over de mogelijkheden? Is dat de landelijke overheid? Of zou dit meer op lokaal niveau moeten gebeuren? En wie heeft dan de voortrekkersrol, de gemeente, corporatie, zorginstellingen, vastgoedbeleggers? Of samen? In steeds meer gebieden ziet USP samenwerkingsverbanden ontstaan tussen deze partijen met niet alleen beleidsafspraken maar ook concrete acties in het veld. Initiatieven die wij als USP vaak ondersteunen of begeleiden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Corporaties Veerle Forschelen-Janssen Telefoon: 010-2066900 E-mail:�forschelen@usp-mc.nl

Discussieer mee op de LinkedIn-group�'Corporatie & Beleid'Volg 'USP voor Corporaties' op�Twitter

Technische verantwoording:Voor dit onderzoek zijn in juni 2015 ruim 500 enqu�tes afgenomen onder de diverse doelgroepen.