Senioren weinig vertrouwen in mantelzorg

Kinderen willen wel maar kunnen niet altijd�

Participeren is de kernboodschap vanuit de politiek voor de burgers. Dit geldt op alle terreinen in het sociale domein, dus ook voor de zorg voor ouderen. En het aantal ouderen met een zorgvraag neemt de komende tijd alleen maar toe, waardoor de druk op de beschikbare mantelzorgers alleen maar toe zal nemen. Hoe staan de ouderen hier eigenlijk zelf in? Wat zijn hun verwachtingen? En kunnen kinderen dit gat in de zorgverlening naar ouderen opvullen? Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy blijkt dat de verwachting van de ouderen een ander beeld schetst dan waar de politiek heen wil.

Ouderen verwachten weinig van mantelzorgersSlechts 1 op de 5 ouderen denkt dat er mensen in de omgeving zijn die mantelzorg willen en kunnen geven. Het merendeel (37%) geeft� aan dat zij verwachten dat er geen mensen in de directe omgeving zijn die mantelzorg kunnen en willen verlenen. Opvallend hierbij is dat hoe vitaler men zich voelt, hoe hoger de verwachtingen zijn van het ontvangen van mantelzorg. Wanneer we specifiek kijken naar de groep ouderen met (ernstige) gezondheidsbeperkingen, geeft 52% aan dat zij niemand in de omgeving hebben, die mantelzorg kunnen of willen geven.

Kinderen willen wel maar kunnen niet altijdKinderen worden over het algemeen gezien als de ideale mantelzorgers voor hun ouders. Maar willen of kunnen kinderen wel mantelzorg verlenen? Bijna de helft van de kinderen zegt dat ze graag bereid zijn om mantelzorg te verlenen aan hun ouders als dit in de toekomst nodig zou zijn. Echter, 45% van de kinderen geeft aan dat ze het wel zouden willen, maar dat de omstandigheden het niet toelaten of er zaken anders geregeld moeten worden. Redenen hiervoor zijn onder meer de reisafstand tot de ouders, drukke banen en het managen van het eigen gezinsleven. Dat laatste is vooral van toepassing bij jonge gezinnen. Een klein percentage (7%) geeft overigens aan dat ze helemaal geen mantelzorg wil verlenen aan hun ouders.

Wie dan wel?De vraagt is dan natuurlijk: Wie dan wel? Ouderen hebben weinig vertrouwen in de beschikbaarheid van mantelzorgers in hun directe omgeving, terwijl het merendeel van de kinderen geen mantelzorg kan of wil verlenen. Moeten we dan kijken naar commerci�le partijen om hier op in te springen zoals Senior Service, Home Instead, Metgezelligheid of Stichting Seniorenstudent? Of wordt dit gat alsnog ingevuld door de traditionele zorgpartijen?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Corporaties Ewout Stolwijk Telefoon: 010-2066900 E-mail:�stolwijk@usp-mc.nl

Discussieer mee op de LinkedIn-group�'Corporatie & Beleid'Volg 'USP voor Corporaties' op�Twitter