Senioren (te) laat bij inschakelen zorg

Kinderen spelen grote rol, maar gaan pas zoeken naar hulp als er al een probleem is

Al eerder bleek dat er zowel bij senioren als bij hun kinderen grote onbekendheid is op het gebied van wonen, zorg en welzijn en de veranderingen die hierin hebben plaatsgevonden (Klik hier voor het bijbehorende artikel). Reden voor USP Marketing Consultancy om verder onderzoek uit te voeren naar de rol van kinderen in het proces van oriëntatie en beslissing rondom het afnemen van zorg door hun ouders (in de toekomst).

Vier op de vijf kinderen speelt een rol in oriëntatie en keuze zorg oudersVan de kinderen zegt 79% (mede) een rol te spelen in de oriëntatie en beslissing rondom de afname van zorg voor hun ouders nu of in de toekomst. Een zeer belangrijke partij dus om rekening mee te houden voor organisaties die zorg aanbieden. Niet alleen voor wat betreft de vorm waarin informatie wordt aangeboden, maar ook voor wat betreft de inhoud.

Internet favoriet voor zoeken informatie, huisarts speelt cruciale rolInternet is veruit favoriet voor kinderen om te zoeken naar informatie over zorg voor hun ouders. Naast een willekeurige zoekopdracht in Google (48%), zoeken ze ook gericht op websites van de gemeente (44%), zorginstellingen (40%) en zorgverzekeraars (30%). Belangrijke vraag hierbij is overigens of ze bij hun zoektocht wel antwoord krijgen op de vragen waarmee ze rondlopen. Bij het aanbieden van de informatie op de website zullen de verschillende partijen zich dus niet alleen moeten richten op de zorgvragers zelf, maar ook op hun kinderen.

Daarnaast valt de belangrijke rol van de huisarts op. Maar liefst 45% van de kinderen zegt (naast informatie via internet) informatie in te winnen over de toekomst van de zorg voor hun ouders bij de huisarts. De huisarts lijkt hiermee een belangrijke spil in het web te zijn.

Pas op zoek wanneer gezondheidsklachten al zijn ontstaanHet moment waarop kinderen gaan zoeken naar informatie over zorg voor hun ouders is in veel gevallen pas als er lichamelijke ongemakken zijn ontstaan (84%), waarvan de helft zegt pas bij acute problemen informatie te gaan zoeken. Vrijwel niemand gaat preventief te werk en oriënteert al als ouders nog gezond en vitaal zijn, ondanks de oplopende leeftijd. Ditzelfde beeld is overigens te zien bij senioren. Het moment waarop men gaat nadenken over de situatie waarin men wellicht zorg nodig gaat hebben, wordt bij voorkeur zo lang mogelijk uitgesteld. Men blijft zo lang mogelijk in de zogenaamde ontkenningsfase.

Er schuilt een gevaar in dit late moment van oriënteren van kinderen en hun ouders. Men kan voor onaangename verrassingen komen te staan, wanneer de zorg echt nodig is. Zo is bijvoorbeeld de huidige woning niet geschikt voor bewoning met een rolstoel of is er in de nabije omgeving geen dagopvang voor dementerenden. Wanneer de zorg acuut nodig is, zullen er last-minute beslissingen moeten worden genomen die niet optimaal zijn voor zowel ouders als kinderen als uiteindelijk ook de zorgaanbieders.

Wat dan wel?Werken aan de bewustwording is onderdeel van de oplossing. Eerder nadenken over een zorgvraag in de toekomst helpt voorkomen dat er pas actie wordt ondernomen als het al te laat is. Zou een campagne vanuit de overheid en verschillende marktpartijen hiervoor een oplossing zijn? Of zijn er andere wijzen waarop zowel kinderen als ouders bewust kunnen worden gemaakt van de voordelen van op tijd voorsorteren op leeftijd en gezondheid?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy Veerle Forschelen-Janssen T: 010-2066900 E: forschelen@usp-mc.nl

USP Marketing Consultancy Ewout Stolwijk T: 010-2066900 E: stolwijk@usp-mc.nl

Discussieer mee op de LinkedIn-group 'Corporatie & Beleid'Volg 'USP voor Corporaties' op Twitter