Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

4 op de 5 Nederlandse huurders voelt zich thuis in eigen wijk

Wat is de rol van een corporatie hier in?

‘Terug naar de kern’ is de boodschap vanuit de politiek voor woningcorporaties. Maar wat is de kern? En welke taken horen daar wel of niet bij? Investeringen in leefbaarheid en sociale samenhang zijn in dezen vaak punten van discussie. Ondanks bezuinigingen blijven veel corporaties zich inzetten voor het woonplezier van hun huurders in brede zin van het woord. Terecht, zo blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy. Huurders die zich thuis voelen in hun wijk, zijn niet alleen ruim boven gemiddeld tevreden over hun woonomgeving, maar ook over hun woning en de dienstverlening van de corporatie. Kortom, hun woonplezier is vele malen groter.

Woonomgeving goed beoordeeld

Gemiddeld wordt de woonomgeving door huurders met een 7,5 goed beoordeeld. Elementen van de woonomgeving die er negatief uit springen zijn voorzieningen voor jongeren en speelgelegenheden voor kinderen, met respectievelijk een rapportcijfer van een 5,7 en 6,6. Verder geldt ook dat de betrokkenheid van buurtbewoners met een 6,6 mager wordt beoordeeld.

Thuis voelen in de wijk effect op beoordeling leefbaarheid

Van de huurders zegt 1 op de 5 zich niet zo thuis te voelen in de wijk. Is dat een probleem? Wel als er ingezoomd wordt op de andere scores op het gebied van leefbaarheid en woning. Mensen die zich thuis voelen in de wijk beoordelen de leefbaarheid 1,7 rapportpunt hoger (met een 7,7) dan mensen die zich minder goed thuis voelen in de wijk (6,0). Ook op subelementen van de leefbaarheid heeft het zich thuis voelen in de wijk een groot effect. Huurders die zeggen zich thuis te voelen in de wijk, geven een beduidend hoger cijfer aan de betrokkenheid van buurbewoners bij de wijk, de omgang van buurtbewoners met elkaar en het samenleven van verschillende culturen in een wijk. Daarbij zijn zij positiever over hun woning en de dienstverlening van de corporatie. Op alle vlakken dus een groter woonplezier.

Niet alleen voor senioren belangrijk

Van senioren is bekend dat de straal waarin zij zich begeven kleiner is en dat men meer aangewezen is op de eigen buurt. Het is bij senioren dus te verwachten dat het zich thuis voelen in de wijk een belangrijke factor is in het gehele woonplezier. Echter, de resultaten laten zien dat dit niet alleen het geval is bij senioren. Ook jongeren beoordelen hun woonomgeving, de woning en dienstverlening van de corporatie beter wanneer zij zeggen zich thuis te voelen in de wijk.

De rol van de corporatie

De tevredenheid over de woonomgeving is goed en ondanks de bezuinigingen van veel corporaties is deze tevredenheid niet gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Wat is dan de rol van de corporatie? USP ziet, mede als gevolg van de bezuinigingen, een duidelijkere focus ontstaan bij investeringen van corporaties. Op basis van onderzoek op complex- of buurtniveau beslissen corporaties waar investeren het hardst nodig is en op welke manier. In de manier van investeren ziet USP ook een duidelijke verschuiving. Was het voorheen nog vooral fysiek investeren (extra onderhoud, voorzieningen etc), nu ontstaan er veel meer initiatieven op het gebied van stimuleren van onderlinge verbondenheid en zelfredzaamheid. Om vervolgens het te kunnen overhevelen naar de bewoners zelf. Van initiëren naar faciliteren dus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Corporaties Veerle Forschelen-Janssen Telefoon: 010-2066900 E-mail: forschelen@usp-mc.nl

Discussieer mee op de LinkedIn-group 'Corporatie & Beleid'Volg 'USP voor Corporaties' op Twitter

Technische verantwoording:De cijfers in dit artikel zijn afkomstig uit de Bewonersscan (edities 2013 t/m 2014). De Bewonersscan is een continu onderzoek waar corporaties het hele jaar op kunnen inschrijven. Jaarlijks doen er gemiddeld 20.000 à 25.000 klanten (huurders) mee aan dit onderzoek, opgeteld over de laatste 15 jaar deden meer dan 300.000 klanten mee. De Bewonersscan bestaat uit diverse onderwerpen met de nadruk op tevredenheid met de woning, tevredenheid met de dienstverlening en tevredenheid met de woonomgeving/leefbaarheid.