Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Aannemers zetten eerste stapjes op weg naar een circulaire bouweconomie

De bouwwereld staat voor een uitdagende periode van de transitie naar een volledig circulaire bouweconomie om de negatieve impact op de natuurlijke en economische hulpbronnen tegen te gaan. In de afgelopen jaren zijn verschillende initiatieven genomen, zoals het EU-actieplan voor de circulaire economie van de VN, om de bouwsector aan te moedigen de agenda van de circulaire economie te ondersteunen. Het is duidelijk dat alle belanghebbenden in de bouwcyclus betrokken moeten worden bij de transitie om tot een volledig circulaire bouweconomie te komen, maar waar staan Europese aannemers in het hele proces? Uit de European Contractor Monitor H1 2020 blijkt dat de mate van betrokkenheid en uitvoering bij projecten in Europa verschilt door verschillen in percepties en attitudes.

European Contractor Monitor H1 2020 – USP Marketing Consultancy

Niveau van betrokkenheid

Als relatief nieuw concept in de bouwwereld staat het niveau van begrip en integratie van circulariteit nog in de kinderschoenen en verschilt dit niveau per land. Gemiddeld is 31% van de Europese aannemers actief betrokken bij circulariteit in hun werk. Meer dan de helft van de Poolse aannemers is zich niet eens bewust van het circulariteitsconcept, waardoor ze de minst deskundige en actieve markt zijn in de Europese bouwsector, terwijl Nederlandse aannemers het meest actief betrokken zijn bij het concept.

De mate van betrokkenheid komt ook tot uiting in de perceptie van de circulaire bouweconomie. Landen die actiever betrokken zijn bij circulariteit denken meer aan hergebruik van materialen/producten en bouwdelen dan alleen aan het gebruik van gerecyclede materialen.

Maar zelfs in de landen die actiever bij dit concept betrokken zijn, is het aandeel van projecten waarin met circulariteit rekening wordt gehouden en de bereidheid om erin te investeren nog steeds laag. Gemiddeld wordt in 13% van de woningbouwprojecten en in 12% van de utiliteitsbouwprojecten van alle Europese aannemers rekening gehouden met circulariteit.

 

Lange weg naar volledige circulariteit

Deze resultaten laten zien dat er nog een lange weg te gaan is om een volledig circulaire bouweconomie te realiseren. Naast onderwijs en mentaliteitsverandering naar meer geavanceerde en moderne bouwmethoden, staat samenwerking van alle partijen die betrokken zijn bij de bouwcyclus bovenaan de lijst van de te ondernemen acties. Als leverancier van bouwmaterialen en oplossingen is de rol van fabrikanten op dit pad van groot belang. Inzicht in de houding ten opzichte van circulariteit in elke markt is voor hen essentieel om materialen, producten en oplossingen te ontwerpen die gericht zijn op de juiste belanghebbenden in de juiste markten.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u door naar het Contractor Monitor H1 2020 rapport.