Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Aedes-benchmark 2015: meer vergelijkingsonderdelen, betere data

Met een benchmark kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Daarom werkt Aedes sinds 2014 samen met woningcorporaties en andere partijen als Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH), USP en PwC aan de Aedes-benchmark. Niet alleen corporaties hebben profijt van een goede benchmark. De Aedes-benchmark biedt ook gemeenten, huurders en andere belanghebbenden inzicht in de prestaties van hun corporatie. Omdat zeer veel woningcorporaties meededen in 2014 (83 procent aan één of beide onderdelen), was de eerste editie van de Aedes-benchmark een succes. En veel corporaties maken inmiddels gebruik van de benchmarkuitkomsten om van elkaar te leren en zo te verbeteren. In 2015 vindt de tweede editie plaats van de Aedes-benchmark, lees meer over deze komende editie.

Nieuwe prestatievelden

De tweede editie van de Aedes-benchmark bevat nieuwe prestatievelden: Onderhoud en Beschikbaarheid/betaalbaarheid. Ook het onderdeel Financiële positie is nieuw. Dat is geen zelfstandig prestatieveld, wel geeft dit onderdeel inzicht in de mate waarin corporaties in staat zijn te investeren in onderhoud of betaalbaarheid.

Onderhoud

Corporaties besteden veel tijd en middelen aan onderhoud. Het is de grootste direct beïnvloedbare kostenpost van een corporatie. Maar het onderdeel hangt nauw samen met de kwaliteit van de woningen van een corporatie. In de praktijk blijken corporaties bovendien de post Onderhoud op verschillende manieren in te boeken. Daarom staat nu nog niet vast op welke manier de resultaten straks worden geanalyseerd en gepubliceerd.

Beschikbaarheid/betaalbaarheid

Zijn er in een regio voldoende betaalbare huurwoningen voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn? Daarover gaat het prestatieveld Beschikbaarheid/betaalbaarheid. Ook voor dit onderdeel geldt dat nog besloten wordt hoe hierover gepubliceerd gaat worden.

Bestaande gegevens

Aedes maakt voor de benchmark zoveel mogelijk gebruik van bestaande gegevens, zoals de financiële verantwoordingsinformatie (dVi) die corporaties nu aanleveren bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV). Daarnaast gebruikt Aedes bestaande huurdersonderzoeken van KWH en USP. Ook huurdersonderzoeken van andere bureaus zijn - na validatie - te gebruiken. Corporaties die nog niet beschikken over huurdersoordelen kunnen gebruikmaken van een gratis quickscan.

Extra gegevens

Eenduidige data zijn een voorwaarde om goed te kunnen vergelijken. Woningcorporaties kunnen daarom in de maanden juni, juli en augustus voor de onderdelen extra gegevens aanleveren. Dit gaat op dezelfde manier als vorig jaar via een portal.

Werkgroepen

Professionals van woningcorporaties zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Aedes-benchmark. Ze denken mee in de werkgroepen bedrijfsvoering of kwaliteit, of denken mee in de klankbordgroep. Daardoor sluit de benchmark goed aan bij manier waarop corporaties in de praktijk hun werk doen.

Resultaten

Drie categorieën (A, B of C) tonen straks per onderdeel de resultaten van de branche en de corporatie. Iedere groep bevat een derde van alle deelnemende corporaties. De indeling in de hoogste (A) of in een andere groep, zegt iets over de prestaties van de corporatie ten opzichte van de andere corporaties. In plaats van dat een externe partij een norm stelt, wordt de rangorde dus bepaald door resultaten van de hele branche. Dat kan betekenen dat ook bij aantoonbare verbeteringen een corporatie toch in dezelfde categorie blijft als het jaar daarvoor. In dat geval hebben andere corporaties zich ook scherp verbeterd. Bij publicatie van de resultaten wordt ook per corporatie de individuele prestatieontwikkeling ten opzichte van de positie in 2014 inzichtelijk gemaakt.

De prestaties van de branche staan in een brancherapportage die gepresenteerd wordt op het verenigingscongres op 26 november 2015. De individuele resultaten per corporatie worden apart gepubliceerd.

Benchlearning

De resultaten van editie 2014 van de Aedes-Benchmark staan in de online benchmarktool van het Corporatie Benchmark Centrum (CBC). Dat maakt het goed mogelijk om resultaten onderling te vergelijken en van elkaar te leren. In juni gaan kleine groepen van vergelijkbare corporaties met elkaar aan de slag om hun verschillen en verbeterpunten te bespreken. Wilt u meedoen aan een benchlearning-bijeenkomst? Kijk dan op de Aedes website.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Corporaties Karima Chafia Telefoon: 010-2066900 E-mail: k.chafia@usp-mc.nl

Discussieer mee op de LinkedIn-group 'Corporatie & Beleid'Volg 'USP voor Corporaties' op Twitter