Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Algehele staat van onderhoud van de woning van grote invloed op woongenot

Woningeigenaren zijn over het algemeen tevreden met het onderhoud van hun woning. Dit is belangrijk, want zowel de staat van algeheel onderhoud als de staat van het schilderwerk van woningen is mede bepalend voor het algemeen woongenot. Dit blijkt uit een online onderzoek uitgevoerd door USP Marketing Consultancy onder 500 particuliere woningeigenaren in Nederland, in opdracht van Koninklijke OnderhoudNL, de grootste organisatie van onderhoudsbedrijven in het vastgoedonderhoud in Nederland.

Woongenot is afhankelijk van staat van onderhoud

Ongeveer 70% van de respondenten geeft aan dat het woongenot afhankelijk is van de onderhoudsstaat van de woning en daarnaast zegt 72% een goed onderhouden woning te hebben. Ruim driekwart van de respondenten verwacht nog zeker 3 jaar in hun woning te blijven wonen. 

Mannen vinden onderhoud belangrijker voor woongenot dan vrouwen

De staat van het onderhoud van de woning (zowel algeheel als specifiek schilderwerk) is voor mannen belangrijker dan voor vrouwen. Er is voor mannen een duidelijk verband tussen de hoogte van het rapportcijfer voor onderhoud en de hoogte van het rapportcijfer voor het woongenot. Voor vrouwen bestaat dit verband niet, wat inhoudt dat voor vrouwen de staat van onderhoud niet bijdraagt aan het algemeen woongenot. Het is waarschijnlijk dat hier een ondergrens aan vast zit: als de staat van het onderhoud té laag is zullen zowel mannen als vrouwen een lager woongenot aangeven. 

Verder is er ook in bepaalde provincies een sterk verband tussen het algemeen woongenot en de staat van het algeheel onderhoud en de staat van het schilderwerk. In Overijssel, Groningen, Utrecht, en Zeeland bepaalt de staat van onderhoud en schilderwerk in mindere mate hoe tevreden mensen zijn met hun woonsituatie, terwijl dit in de andere provincies duidelijk meer het geval is. 

Woningeigenaren zijn over het algemeen tevreden met hun woonsituatie

Respondenten geven over het algemeen aan erg tevreden te zijn met hun woonsituatie en waarderen het algemeen woongenot met een 8,2. Naarmate men een hogere leeftijd bereikt neemt de tevredenheid met het woongenot, de buurt, de buren en de staat van onderhoud toe. De tevredenheid met de algehele staat van onderhoud neemt toe van een 7,4 (jonger dan 35 jaar) naar een 7,8 (55 jaar en ouder) en de tevredenheid met het schilderwerk neemt toe van een 7,1 (jonger van 35 jaar) naar een 7,8 (55 jaar en ouder). Ook de buurt waar men woont is bepalend voor het algemeen woongenot. Respondenten die een gemiddeld hoog rapportcijfer geven aan de buurt, geven ook een relatief hoog cijfer aan het woongenot. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction

Dhr. Stephane Mennen

Telefoon: 010-2066900

E-mail: Mennen@usp-mc.nl

Internet: www.usp-mc.nl

 

Koninklijke OnderhoudNL

Dhr. Okke Spruijt, directeur

Telefoon: 06-53707873

E-mail: o.spruijt@onderhoudnl.nl

Internet: www.onderhoudnl.nl