Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Alleenstaande ouderen kwetsbaar; sociaal en financieel

Aanvullende zorgkosten niet te betalen en mantelzorg nauwelijks alternatief

Langer zelfstandig blijven wonen betekent vrijwel automatisch meer druk op mantelzorgers en door bezuinigingen ook meer druk op de portemonnee, omdat aanvullende (zorg)diensten zelf moeten worden betaald. Met name de groep alleenstaande ouderen met een vaak lager inkomen is kwetsbaar. USP zoomde in onderzoek de laatste maanden in op de behoeften onder deze groep.

Helft alleenstaande ouderen niet in staat aanvullende zorgkosten zelf te betalen

Aanvullende (zorg)diensten zullen in de toekomst veel vaker voor rekening van de consument zelf komen. Van de 65-plussers verwacht  27% dit zelf financieel op te kunnen vangen. Echter, 36% zegt dit niet te kunnen betalen en ook geen (financiële) hulp van familie of vrienden hierbij te kunnen krijgen. Het wordt schrijnend voor de alleenstaande ouderen waar blijkt dat maar liefst 50% zegt geen aanvullende zorgkosten te kunnen betalen. En dit loopt zelfs nog verder op naarmate het inkomen binnen deze groep daalt.

Om de kosten te drukken wordt veel verwacht van mantelzorgers – in ieder geval door de overheid. Echter het percentage alleenstaande ouderen dat zegt te kunnen terugvallen op eventuele mantelzorgers is bijzonder karig. Bijna de helft (45%) van de alleenstaande ouderen zegt dat er geen mensen in hun omgeving zijn die mantelzorg kunnen of willen geven.

Praktische hulp ‘ja’, maar vooral behoefte aan contact!

Er is wel degelijk behoefte aan aanvullende services of diensten onder ouderen om prettig te kunnen (blijven) leven. In onderstaande figuur is weergegeven waar je dan aan moet denken. Logischerwijs is er meer behoefte bij alleenstaande ouderen. Dit zit met name in de behoefte aan een schoonmaakservice en het samen dingen doen (boodschappen, koken en koffiedrinken). Oftewel, het sociale aspect van het hebben van iemand in huis!

De vraag blijft dan wat doen we met de senior met behoefte aan contact en ondersteuning in het dagelijkse leven maar die het simpelweg niet kan betalen en in zijn omgeving niemand heeft die hierbij kan helpen? Diverse vrijwilligersinitiatieven zijn er al ontwikkeld, zoals burenhulp en seniorenstudent. In een volgend artikel wordt stilgestaan bij de bekendheid van dit soort initiatieven bij de mensen waarvoor het het hardst nodig is en welke initiatieven dan het meeste kans van slagen hebben.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy Veerle Forschelen-Janssen T: 010-2066900 E:  forschelen@usp-mc.nl