Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Architecten meest positief in hun verwachtingen voor 2016

Slechts één op de tien voorschrijvende of uitvoerende partijen verwacht een daling

Rotterdam, 16 december 2015 – In een vorig bericht schreven we al dat de tweede helft van 2015 beter was dan de eerste helft. We zien verder dat deze ontwikkeling zich doorzet tot in 2016. Het meest positief gestemd zijn de architecten, gevolgd door de installateurs, aannemers B&U en aannemers GWW. De positieve stemming geldt voor zowel de omzet als de orderportefeuille. Er is slechts een kleine groep bedrijven te vinden die verwacht dat 2016 een minder jaar wordt. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in de maanden oktober en november is uitgevoerd onder 600 bedrijven.

Minimaal 40% van de bedrijven binnen elke marktpartij voorziet een omzetstijging

De meest positieve omzetverwachtingen zijn te zien bij de architecten (56%), aannemers B&U (57%) en installateurs (56%). Hierbij valt op dat zelfs een kwart van de architecten een omzetstijging van meer dan 10% verwacht. Ook bij de andere drie marktpartijen zien we een grote groep bedrijven die een omzetstijging verwacht. Desalniettemin zien we bij de klusbedrijven, afbouwers en aannemers GWW een relatief grote groep die een vergelijkbaar jaar verwacht qua omzet. De groep die een daling verwacht is het grootst bij de afbouwers (12%), maar bij de aannemers B&U en klusbedrijven zien we de grootste groep die een sterke daling verwacht.

Indien we de indeling naar marktpartij loslaten en puur en alleen kijken naar de omvang van het bedrijf, zien we voornamelijk dat hoe groter het bedrijf hoe positiever de verwachtingen. Bij de groepen zzp’er en ‘1-4 fte’ verwacht ongeveer 50% een omzetstijging, bij de groepen ‘5-9 fte’ en ’10-19 fte’ is dit aandeel 60% en bij de groep ’20 fte en meer’ verwacht zelfs 76% een omzetstijging.

Het feit dat met name architecten, aannemers en installateurs een omzetstijging verwachten, alsmede de grotere bedrijven is enerzijds toe te schrijven aan het herstel van de woningmarkt (zowel nieuwbouw als renovatie). Anderzijds zijn deze bedrijven bij een aantrekkende markt doorgaans ook beter in staat op te schalen qua commercie (acquisitie van nieuwe projecten) en uitvoering (sneller inzetten van een flexibele schil).

Concurrentiedruk neemt minder sterk toe dan omzet

De ontwikkeling van de orderportefeuille vertoont grote overeenkomsten met die van de omzetontwikkeling. De verwachtingen ten aanzien van de concurrentiedruk zien er wel anders uit. Het blijkt dat de concurrentiedruk minder sterk toeneemt dan de omzet en orderportefeuille. Slechts 20% tot 30% verwacht een toename in de concurrentiedruk terwijl dit bij de omzet op minimaal 43% ligt. Het merendeel van de bedrijven verwacht dat de concurrentiedruk gelijk blijft. Daar waar we bij de omzetontwikkeling wel een verschil zagen bij de omvang van een bedrijf, maakt het qua concurrentiedruk niet veel uit of het een klein of groot bedrijf betreft.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

USP Marketing Consultancy, Business Unit Construction Henri Busker Telefoon: 010-2066900 E-mail: busker@usp-mc.nl

Volg 'USP voor Bouw' op TwitterDiscussieer mee op de LinkedIn-group ‘BouwMarketeer'