Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Bekendheid van BIM toegenomen onder HVAC-installateurs in Europa

Als we 2018 vergelijken met 2015, dan zien we dan meer HVAC-installateurs op de hoogte zijn van BIM, voornamelijk in België, Frankrijk en Duitsland. De bekendheid en het gebruik van BIM is het hoogst in Nederland. Het is duidelijk dat, wanneer BIM wordt gebruikt, dit voornamelijk wordt gedaan in grotere niet-residentiële projecten. Bewustwording en het gebruik van BIM is dus ook het hoogst bij grotere installatiebedrijven. Voor de kleinere installatiebedrijven is er nog steeds niet veel vraag naar BIM, de hoge kosten en complexiteit van BIM vormen grote barrières tegen adoptie. Deze resultaten zijn gebaseerd op 1.002 interviews met HVAC installateurs & loodgieters in zes landen.

2018 vs. 2015

Ten opzichte van 2015 is het bewustzijn van BIM onder HVAC-installateurs in de meeste onderzochte landen in 2018 aanzienlijk toegenomen. De stijging is het hoogst in België (+12%), Frankrijk (+12%) en Duitsland (+17%), waar het aandeel HVAC-installateurs dat op de hoogte is van BIM in 3 jaar tijd (bijna) is verdubbeld.

De koplopers op het gebied van kennis van BIM zijn het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het percentage in Nederland is gestegen van 61% naar 67%, in het Verenigd Koninkrijk is het percentage van 37% naar 40% gegroeid. Een van de redenen voor deze stijging is dat Nederlandse en Britse installateurs het meest worden geconfronteerd met aanvragen van de markt. Slechts 18% van de Nederlandse installateurs maakt gebruik van BIM, maar dit is nog steeds het hoogste van Europa. Dit is in lijn met het BIM-gebruik en het bewustzijn bij aannemers en architecten. Bijna alle architecten in Nederland zijn bekend met BIM en 63% van de Nederlandse architecten maakt gebruik van BIM.

Ongeveer 30% van de HVAC installateurs in België en Duitsland heeft gehoord van BIM. In beide landen is er sprake van een grote stijging van meer dan 10% ten opzichte van 2015. Het gebruik is echter niet zo hoog in België en Duitsland, maar dit zal toenemen wanneer er bijvoorbeeld meer vraag vanuit de markt zal zijn.

Hoewel de Poolse en Franse HVAC-installateurs zich het minst bewust lijken te zijn van BIM, is het aandeel installateurs dat op de hoogte is van BIM in Frankrijk verdubbeld. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de nieuwe wetgeving die dicteert dat publieke projecten in BIM moeten worden uitgevoerd.

Bewustwording is de eerste stap naar gebruik

Bewustwording van HVAC installateurs en loodgieters is de eerste stap voor HVAC installateurs en loodgieters naar BIM gebruik. Hoewel het bewustzijn van BIM de afgelopen jaren is toegenomen, is een groot deel van de HVAC-installateurs en loodgieters tot nu toe nog niet op de hoogte van BIM. Wanneer het bewustzijn van BIM en de vraag vanuit de markt zal toenemen, wordt verwacht dat BIM in de toekomst steeds belangrijker zal worden in de dagelijkse activiteiten van de installateur. In de huidige situatie is het gebruik van BIM echter nog steeds laag, waarbij Nederland de enige uitzondering is.

Sommige HVAC-installatiebedrijven in de koploperlanden (het Verenigd Koninkrijk en Nederland) vermelden duidelijk dat BIM een vereiste is geweest voor het winnen van een project. Nieuwbouwprojecten zullen in de toekomst vaak BIM-oplossingen omvatten; dat is de reden waarom HVAC-installatiebedrijven die BIM-ready zijn, meer kans hebben om deel te nemen aan een dergelijk project wanneer ze gespecialiseerd zijn in BIM. Vooral grotere installatiebedrijven staan momenteel meer open voor BIM, maar installatiebedrijven met BIM-ready oplossingen kunnen de voorkeurspartners in de waardeketen worden.

Conclusie

De belangrijkste conclusie is dat er nog een lange weg te gaan is voor een volledige adoptie van BIM in de installatiesector, omdat nog niet alle installateurs op de hoogte zijn van BIM. Naast het lage bewustzijn zijn kosten en de plaats in de waardeketen van BIM belangrijke barrières voor BIM-adoptie. Maar zoals blijkt uit het adoptiepercentage van BIM door architecten en aannemers, zal BIM in de toekomst steeds belangrijker worden (vooral in niet-residentiële nieuwbouwprojecten).