Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Belang brochures voor keukenaankoop neemt af

Het belang van de brochures van keuken- en apparatenfabrikanten is aan het afnemen. Ten opzichte van 2014 is het belang van de brochures bij de aankoop van een complete keuken met ongeveer 3% afgenomen, met name voor de jongere generatie keukenkopers. Zij gebruiken steeds vaker internet om inspiratie op te doen of informatie in te winnen, wat van oorsprong het terrein van de brochure was. Dit blijkt uit de Keuken Monitor van USP Marketing Consultancy waarvoor jaarlijks ruim 30.000 Nederlandse consumenten worden ondervraagd.

Online neemt rol brochure over

In het aankoopproces van de consumenten zijn er vele mogelijke bronnen die zij kunnen raadplegen om tot de beslissing van de aankoop van hun keuken te komen. Eén van die bronnen zijn de brochures die door de keukenfabrikanten worden gemaakt. Het belang van deze brochures voor de aankoop van een complete keuken is ten opzichte van 2014 echter afgenomen met ongeveer 3%. Dit wordt met name veroorzaakt doordat consumenten vaker online inspiratie opdoen en informatie inwinnen en het is juist in deze fase waar de brochure invloed heeft op het aankoopproces van een complete keuken. Ook voor de aankoop van keukenapparatuur (-2%) en de aankoop van keukenonderdelen (-2%) is het belang afgenomen.

Brochure voor goedkopere keukens belangrijker

De consumenten die een keuken aanschaffen van meer dan €12.500 hechten minder waarde aan een brochure dan de consumenten die goedkopere keukens aanschaffen. Dit verschil wordt met name veroorzaakt doordat voor duurdere keukens er in de inspiratiefase al naar de winkel wordt gegaan in plaats van het bekijken van de brochures. Over het algemeen kan gesteld worden dat hoe meer geld er is gemoeid met een aankoop, hoe vaker de consument het product, in dit geval een keuken, wil zien en voelen en er een gesprek over wil voeren met experts/ verkopers.

Brochures met name belangrijk voor keukenkopers tussen 35 en 49 jaar

De afname van het belang van de brochures wordt met name veroorzaakt door de jonge generatie keukenkopers. Zij zijn dermate gewend het internet te gebruiken, dat het inspiratie opdoen voor de aanschaf van een keuken daar geen uitzondering op is. Voor de keukenkopers met een leeftijd tussen 35 en 49 hebben de brochures echter niet in belang afgedaan en deze groep maakt van alle leeftijdsgroepen het meest gebruik van een brochure.  Zo wordt in de beslissingsfase van het aankoopproces de brochure door 4% meer keukenkopers van deze leeftijdsgroep geraadpleegd dan de andere leeftijdsgroepen.

Belang brochure zal nog verder afnemen

USP verwacht dat het belang van de brochure in de komende 5 tot 10 jaar nog verder zal afnemen. Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat er steeds meer jongere keukenkopers zullen zijn die gewend zijn aan het gebruik van internet. Ook worden er steeds meer relatief dure en luxe keukens gekocht, waarbij het belang van de folder minder groot is. Het belang van online en verkopers zal de komende jaren juist toenemen.

De Keuken Monitor

De Keuken Monitor is een onderzoek dat sinds 2013 tweemaal per jaar wordt uitgevoerd en gerapporteerd door USP Marketing Consultancy. Dit onderzoek geeft inzicht in de aankopen van keukens, keukenapparatuur en -onderdelen in Nederland. Het aantal aankopen, het type en merk producten, de aankoopkanalen, de oriëntatiekanalen en de aankoopverwachtingen worden in kaart gebracht. Hiervoor worden jaarlijks 30.000 consumenten benaderd om het marktaandeel te bepalen en minimaal 2.500 consumenten geïnterviewd die een complete keuken, keukenapparaten en/of keukenonderdelen hebben gekocht.