Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Beleid kabinet zet betaalbaarheid huurwoningen onder druk

Bij het voortzetten van het huidige kabinetsbeleid zullen in de toekomst vooral senioren (70+) met gezondheidsproblemen en gezinnen met kinderen in de financiële problemen komen. Dit blijkt, onder meer, uit onderzoek van USP Marketing Consultancy.Betaalbaarheid huurwoningen steeds verder onder druk

Steeds meer mensen zijn aangewezen op een sociale huurwoning. De kosten voor een huurwoning zijn de afgelopen jaren harder gestegen dan de inkomens van de bewoners. Sterker nog: volgens Aedes (zie Bezuinig niet op huurtoeslag) is het gemiddeld inkomen van huurders zelfs gedaald. De primaire doelgroep van corporaties heeft het daarbij logischerwijs het zwaarst en juist deze groep is erg afhankelijk van de huurtoeslag. Dat liet een onderzoek van de Woonbond in 2013 al zien (zie Onderzoek Woonbond). De plannen van het kabinet om te gaan snijden in de huurtoeslag zullen de financiële problemen van deze groep huurders alleen maar vergroten.

Vooral gezinnen met kinderen op korte termijn de dupe

In het kader van betaalbaarheid en langer zelfstandig blijven wonen heeft USP het afgelopen jaar diverse onderzoeken uitgevoerd waarin in kaart werd gebracht bij welke groepen huurders de grootste problemen zitten als het gaat om betaalbaarheid en zelfredzaamheid (zie figuur). Uit al die onderzoeken komt steeds hetzelfde zorgwekkende beeld naar voren. De betaalbaarheidproblematiek zit met name bij gezinnen met kinderen en alleenstaanden beneden de 70 jaar. Gezinnen met kinderen wonen veelal in de grotere duurdere woningen, waarvoor men relatief veel huurtoeslag ontvangt. Korten op de huurtoeslag betekent dat een steeds grotere groep kinderen onder de armoedegrens zal belanden.

Groep alleenstaande ouderen probleem voor de toekomst

Alleenstaanden beneden de 70 jaar die nu al betaalbaarheidproblemen hebben, komen nog meer in de problemen wanneer er over een aantal jaar ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen ontstaan. De zelfredzaamheid van alleenstaande 70-plussers kan heel snel achteruit gaan. Er hoeft maar iets met ze te gebeuren en ze hebben hulp van buiten nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Die hulp is dan vaak niet makkelijk vanuit de familie in te vullen. De kosten voor de gezondheidszorg zullen dan stijgen en ook moeten voorzieningen worden getroffen zoals het regelen van diensten om langer thuis te kunnen blijven wonen. Nu al zien we dat zorgbehoevende ouderen met een laag inkomen, door het passend toewijzen van huurwoningen niet meer in aanmerking komen voor een zorgwoning. Daardoor zijn ze aangewezen op een plek in een verpleeghuis. Dit is geheel tegen het zorgbeleid van het huidige kabinet in. Het passend toewijzen van huurwoningen leidt ertoe dat ouderen tussen wal en schip raken. In het onderzoeksprogramma De Monitor komt naar voren dat er zorgwoningen leegstaan, terwijl de aanmeldingen van zorgbehoevende ouderen die er willen wonen, blijven binnenstromen.

Huishoudboekje moet leidend zijn, niet alleen het huurbeleid

Gezinnen met kinderen en alleenstaande ouderen lopen volgens het onderzoek van USP de grootste risico’s. Ook andere onderzoeken wijzen in die richting. Wie is er aan zet? En moet dit alleen langs de as van het huurbeleid lopen of is dit een bredere maatschappelijke discussie waarin vanuit het totale huishoudboekje moet worden geredeneerd? USP is van mening dat het dat laatste moet zijn. Door er versnipperd naar te kijken, los je de problematiek niet op, maar lijk je het eerder te verergeren. Het lijkt in die zin wel een waterbed: als je op een bepaald punt drukt, komt het ergens anders omhoog.