Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De Bewonersscan

De Bewonersscan; woonbeleving en wensen van huurders in kaart

De Bewonersscan is al vanaf 1999 het meest uitgebreide klanttevredenheidonderzoek voor corporaties. In de Bewonersscan staat de woonbeleving van de klant centraal. Hierbij wordt ingezoomd op de woning, de woonomgeving, de veiligheid en overlast. Ook aspecten zoals het thuis voelen in de wijk en plezierig wonen komen aan bod. De Bewonersscan meet de tevredenheid, maar ook de wensen en verwachtingen voor de toekomst. De Bewonersscan kan daarom gebruikt worden als graadmeter op corporatieniveau, maar kan ook worden ingezet om per wijk of complex heel concreet verbeterprioriteiten aan te geven en naderhand het effect van acties te evalueren. De Bewonersscan kan tevens input leveren voor het prestatieveld ‘Onderhoud & Verbetering’ van de Aedes-Benchmark.

Download hier de brochure

Maatwerk in opzet, uitvoering en rapportage

 

 Uit alle woonbelevingsonderzoeken die USP Marketing Consultancy heeft mogen uitvoeren, is het belangrijkste advies van USP: kies voor maatwerk op een zo laag mogelijk schaalniveau. Alleen via maatwerk levert een woonbelevingsonderzoek resultaten die de corporatie direct kan toepassen in wijk- en buurtplannen. Via maatwerk onderzoek kunnen leefbaarheidsinvesteringen geëvalueerd worden en specifieke aandachtspunten op wijk, buurt of complexniveau benoemd worden.

De USP Bewonersscan is onder invloed van dit inzicht geëvolueerd tot een flexibel woonbelevingsonderzoek, waarbij naast elementen die te standaardiseren zijn, maatwerk een steeds belangrijkere rol speelt. Niet alleen qua opzet en methodiek, maar ook qua rapportage.

De USP Bewonersscan is opgebouwd uit de volgende modulen:Voordelen van de Bewonersscan

 

Het meten van de woonbeleving en het inzicht krijgen in wensen van huurders, levert u het volgende op:  

  • Direct toepasbare informatie voor wijk-/complexplannen en begrotingen 
  • Evaluatie leefbaarheidsacties
  • Verdieping van Aedes Benchmark prestatieveld ‘Onderhoud & Verbetering’  
  • Koppeling assetmanagement en woonbeleving   
  • Vergelijking tussen wijken en complexen binnen eigen bezit  
  • Vergelijking met andere corporaties

Wilt u meer weten?
Neem contact op met Gerwin Sjollema

sjollema@usp-mc.nl
+31 (0) 6 26936149LinkedIn

<p>Wilt u meer weten?<br>Neem contact op met Gerwin Sjollema</p>