Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Bij USP zijn uw (persoons)gegevens in veilige handen

USP hecht grote waarde aan het juist en veilig verwerken van uw gegevens. Wij zullen de gegevens die we van onze klanten ontvangen nooit voor een ander doel gebruiken dan voor het afgesproken project. Onze medewerkers zijn getraind om conform de richtlijnen voor bescherming persoonsgegevens te handelen en onze ICT afdeling borgt een veilige netwerkomgeving. Daarnaast heeft USP een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld om te waken dat USP en haar sub verwerkers in lijn met de AVG werken. Met deze maatregelen minimaliseren we het risico op een beveiligingsincident, maar mocht er een incident plaatsvinden, dan zal de Functionaris Gegevensbescherming het datalekprotocol direct in gang zetten in nauw overleg met u.

Een belangrijk punt betreffende de privacywetgeving is dat voor marktonderzoek de eisen soepeler zijn. Voor verwerking van gegevens voor statistische doeleinden is toestemming vooraf niet nodig, zolang de resultaten op geaggregeerd (anoniem en niet herleidbaar) niveau worden gerapporteerd. Hierdoor kunt u uw onderzoeken onder uw relaties blijven uitvoeren. Wel adviseren we in het kader van uw binding met uw relaties om waar mogelijk de deelnemers vooraf over het onderzoek en de reden waarom het wordt uitgevoerd te informeren.

Wat zal u als klant merken van de privacywetgeving bij USP?

  • Voor ieder project waar klant gegevens worden gebruikt zullen we u vragen om een verwerkersovereenkomst te tekenen (waarin o.a. de exacte gegevens, de verwerkersactiviteiten en de tijdspanne waarin de gegevens zullen worden verwijderd worden vastgelegd)
  • We adviseren u om de door u gedeelde persoonsgegevens te minimaliseren tot het relevante voor het project
  • We adviseren u welke veilige methode te gebruiken om de gegevens te verzenden
  • We slaan uw gegevens veilig op delen deze en alleen met een subverwerker delen na uw toestemming
  • We delen direct identificerende gegevens van de respondenten alleen met hun ondubbelzinnige toestemming.
  • Aan het eind van elk project zullen we uw klant gegevens verwijderen op de afgesproken datum. We zullen u hierover vooraf informeren te herinnering.

 Mocht u nog verdere vragen hebben of meer informatie hierover willen ontvangen, neem dan gerust contact op.

Gerwin Sjollema

Functionaris Gegevensbescherming