Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Bijna de helft van de Europese HVAC installateurs en loodgieters ervaart een gebrek aan BIM kennis, 27% van hen verwacht dat ze in de toekomst moeten werken met BIM

Bijna de helft van de Europese HVAC installateurs en loodgieters die bekend zijn met BIM (48%) hebben niet genoeg kennis over BIM en hun rol binnen BIM. Er is een verdeeld beeld als het gaat om het perspectief van installateurs op de noodzaak om te werken in BIM. BIM is nog niet geïntegreerd in het werk van de HVAC installateurs en dit beïnvloedt het kennisniveau en de noodzaak om in BIM te werken. Dit zijn enkele van de resultaten van het Q1 2018-rapport van de Europese Mechanische Installatiemonitor met als thema 'Het gebruik van rekentools & Bouwinformatiemodellering'. Dit rapport is gebaseerd op 1.002 succesvolle interviews met HVAC installateurs en loodgieters in zes Europese landen.

Gebrek aan kennis over BIM en hun rol in BIM

Bijna de helft (48%) van de Europese installateurs die bekend zijn met BIM geven aan dat zij niet genoeg kennis hebben over BIM en hun rol in BIM. Door in te zoomen op de onderzochte landen, is het duidelijk dat Polen en het Verenigd Koninkrijk de landen zijn waar het hoogste percentage installateurs (61% in Polen en 57% in het Verenigd Koninkrijk) niet genoeg kennis heeft. Deze aandelen zijn lager in andere onderzochte landen, respectievelijk - 26% in Frankrijk, 46% in België, 48% in Duitsland en Nederland

Slechts 16% van de Europese HVAC installateurs en loodgieters die bekend zijn met BIM geeft toe voldoende kennis te hebben over de BIM en hun rol in BIM. De hoogste percemtages van HVAC installateurs en loodgieters die naar hun mening genoeg kennis hebben over BIM, zijn te vinden in Frankrijk (21%), Polen (21%) en Duitsland (18%). De andere landen volgen met 13% in België en Nederland en 12% in het Verenigd Koninkrijk. Als we dus kijken naar Europa als geheel dan zien we dat er in elk land bij een groot deel van de installateurs BIM-kennis ontbreekt.

"Installateurs hoeven niet met BIM te werken"

"HVAC installateurs en loodgieters hoeven niet te werken in BIM, omdat ze alleen maar de HVAC-systemen moeten installeren volgens de tekeningen." USP Marketing Consultancy vroeg de installateurs of ze het eens of oneens zijn met deze uitspraak.

38% van de Europese installateurs is het eens met deze verklaring, 27% van de Europese installateurs is het niet eens met deze verklaring. Meer dan de helft van de installateurs in Duitsland (59%) en het Verenigd Koninkrijk (52%) geven duidelijk aan dat ze niet in BIM hoeven te werken, omdat ze alleen de HVAC-systemen hoeven te installeren volgens de tekeningen. Polen neemt de derde plaats in met 40% terwijl er in België sprake is van een meer verdeeld beeld (29% is het eens met de verklaring en 28% is het niet eens met de verklaring).


Franse en Nederlandse installateurs zijn iets positiever over werken in BIM

Installateurs in Frankrijk en Nederland zijn iets positiever over het werken in BIM. Er is een relatief hoog aandeel Franse en Nederlandse HVAC installateurs en loodgieters die zien dat werken in BIM moet worden gedaan. Dit is 43% in Frankrijk en 41% in Nederland. Een van de mogelijke redenen hiervoor is dat BIM in deze landen de afgelopen jaren echt van start is gegaan in de bouwsector, wat ook van invloed is op het gebruik van BIM in de installatiesector. Dit is vooral te wijten aan de wetgeving rond grote projecten die al moeten worden gedaan in BIM in Frankrijk.

Toekomst van BIM in installatie

BIM is nog niet echt geïntegreerd in het werk van de installateurs. In landen waar BIM vertrouwdheid en gebruik relatief laag is, is er ook minder behoefte om te werken in BIM en installateurs geven duidelijk aan dat er een gebrek aan kennis is. Het is aannemelijk dat zodra er als gevolg van een toename van BIM-kennis het gebruik van BIM groeit, de vraag naar BIM zal hierdoor (ook) bij installateurs toenemen.