Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

BIM bekendheid rap gestegen onder e-installateurs

In de digitalisatietrend die gericht is op het efficiënter maken van bouw processen in de bouwsector neemt Building Information Modeling (BIM) en belangrijke plaats in. We zien de stijging van bekendheid en gebruik van BIM onder architecten en hoofdaannemers, partijen die betrokken zijn in vroege stadia van of gedurende het hele bouwproces, al enkele jaren in de resultaten van onze monitor onderzoeken. Maar hoe zit het met doelgroepen die pas bij latere stadia van het bouwproces betrokken zijn, zoals e-installateurs? In hoeverre is de stijging van BIM gebruik in het algemeen terug te zien in hun bekendheid met en gebruik van BIM? Om deze vragen te beantwoorden hebben we BIM toegevoegd als onderdeel van de Q3 2020 Electrical Installation Monitor, waarvan het hoofdthema ‘Diensten in de Installatiesector’ is. Behalve op diensten aangeboden door e-installateurs, richten we ons ook op diensten die installateurs verwachten van fabrikanten, waaronder ook BIM-ondersteuning. Om de resultaten in context te kunnen plaatsen was een BIM update onder deze doelgroep nodig. De resultaten laten zien dat de bekendheid van BIM onder e-installateurs in twee jaar tijd sterk is gestegen.

Grote stijging BIM bekendheid onder e-installateurs

BIM bekendheid rap gestegen onder e-installateurs
European Electrical Installation Monitor Q3 2020 - USP Marketing Consultancy

In Europa is het percentage e-installateurs die bekend zijn met BIM flink gestegen, van 26% in 2018 naar 45% in 2020. De bovenstaande grafiek laat zien dat in alle acht onderzochte markten een stijging in BIM bekendheid heeft plaatsgevonden. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is BIM het meest bekend, respectievelijk 75% en 52% van de e-installateurs zijn daar bekend met BIM. Dat is niet verassend, aangezien juist die landen koploper zijn in BIM gebruik in de bouwsector in het algemeen. Wat wel opvalt is de nummer 3, Polen, waar bekendheid met BIM onder e-installateurs het sterkst is toegenomen, van slechts 17% in 2018 naar maar liefst 45% in 2020.

BIM gebruik onder e-installateurs blijft achter

BIM bekendheid rap gestegen onder e-installateurs
European Electrical Installation Monitor Q3 2020 - USP Marketing Consultancy


Bekend zijn met BIM wil niet zeggen dat e-installateurs BIM ook daadwerkelijk gebruiken in hun projecten. De bovenstaande grafiek laat zien dat ondanks een sterke stijging in BIM bekendheid, het gebruik van BIM door Europese e-installateurs in de afgelopen twee jaar nauwelijks is toegenomen.

Desalniettemin is bekendheid met BIM de eerste stap naar BIM gebruik. De stijging in bekendheid laat zien dat e-installateurs steeds vaker BIM tegenkomen in hun projecten. Gebaseerd op hun intentie om BIM te gaan gebruiken in de komende twee jaar, kunnen we de inschatting maken dat BIM gebruik onder e-installateurs zal stijgen naar 13% in 2022.

Houdt de grotere installatiebedrijven in de gaten

Een geschat gebruik van BIM van 13% onder e-installateurs in 2022 lijkt niet echt uitnodigend voor fabrikanten van elektrische installatieproducten om te focussen op BIM-gerelateerde diensten en ondersteuning voor deze doelgroep. Het dienstenonderdeel van onze Q3 2020 Electrical Installation Monitor laat ook zien dat de vraag naar dergelijke diensten gemiddeld relatief laag is.

Maar vergeet niet dat BIM vaker wordt toegepast in grotere projecten, waarbij ook vaker grotere installatiebedrijven betrokken zijn. Wanneer we BIM-gebruik bekijken per FTE categorie, zien we dat van de grotere installatiebedrijven (15+ FTE) al 13% BIM gebruikte in hun projecten in 2020. Het gevolg is dat in de meeste landen de vraag naar BIM-gerelateerde diensten vanuit de fabrikant ook flink hoger is onder de grotere installatie bedrijven dan onder de kleinere. Op korte termijn kan het dus best lucratief zijn oog te houden op de grotere installatiebedrijven, waar het aankomt op BIM gebruik en de vraag naar BIM-gerelateerde diensten en ondersteuning.

Om hierbij te helpen zullen we het thema van de Q3 2021 European Electrical Installation Monitor toespitsen op BIM. Voor verdere informatie over BIM in de elektrische installatiesector, over diensten die e-installateurs van fabrikanten verwachten, en over de diensten die e-installateurs aanbieden aan hun klanten, verwijzen we naar de Q3 2020 European Electrical Installation Monitor.