Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

BIM-gebruik en beschikbaarheid van software in de installatiesector

Een van de belangrijkste trends in de bouwsector in het algemeen is digitalisering. Door het tekort aan arbeidskrachten en de grotere vraag staat de industrie onder druk om slimmer en goedkoper te bouwen. Een van de belangrijkste ontwikkelingen die dit mogelijk maakt is de digitalisering in de sector, meer specifiek: BIM. Het gebruik van BIM is onder architecten en aannemers al begonnen. Daarnaast wordt BIM snel een licentie om in het utiliteitssegment te opereren. De installatiebranche maakt weliswaar deel uit van de bouwsector en heeft dus te maken met dezelfde trends, maar deze branche heeft geen startmoment laten zien met betrekking tot BIM. BIM-gebruik onder HVAC-installateurs is nog steeds laag, net als het bewustzijn omtrent BIM. Nederlandse installateurs maken het meest gebruik van BIM, maar het percentage is nog maar ongeveer 18%. In andere Europese landen ligt dit onder de 10%. Als we kijken naar het bewustzijn van BIM, dan is dit het hoogste in Nederland met 67%, in de andere landen ligt dit tussen de 30 en 40%. USP Marketing Consultancy heeft ook gekeken naar de beschikbaarheid van BIM software binnen de installatiebedrijven. Ook hier scoort Nederland het hoogst, met 25% van de HVAC-installateurs die bekend zijn met BIM die toegang hebben tot BIM-software. Dit is het laagste in het Verenigd Koninkrijk, wat verrassend is omdat het bewustzijn van BIM hier relatief hoog is.

Nederlandse HVAC-installateurs duidelijk vooruit

Het bewustzijn en gebruik van BIM is het hoogst in Nederland. De beschikbaarheid van BIM-software volgt het BIM-bewustzijn en BIM-gebruik. Ongeveer 25% van de HVAC installatie- en loodgietersbedrijven in Nederland heeft toegang tot BIM software. Dat is niet zo verwonderlijk, ook kijkend naar het BIM-bewustzijn en het gebruik van BIM onder Nederlandse architecten en aannemers. BIM is al ver geïntegreerd in de totale business value chain in Nederland en dit komt tot uiting in het relatief hoge bewustzijn, gebruik en beschikbaarheid van BIM software. Deze resultaten zijn gebaseerd op het rapport European Mechanical Installation Monitor Q1 2018, met als thema 'The usage of calculation tools & BIM'.

Verrassende resultaten voor het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk

Het BIM-bewustzijn en het gebruik van HVAC-installateurs en loodgieters in het VK is relatief hoog in vergelijking met andere Europese landen. Alleen in Nederland is dit bewustzijn en gebruik van BIM hoger. Als we dat zien, lijkt het verrassend dat de Britse installateurs de laagste beschikbaarheid van BIM-software hebben. Dit kan echter worden verklaard. In het Verenigd Koninkrijk wordt BIM meer gebruikt door grotere installatiebedrijven die actief zijn in de niet-residentiële sector dan kleinere installatiebedrijven die actief zijn in de residentiële sector.

Ongeveer 18% van de Franse HVAC-installatiebedrijven heeft toegang tot BIM-software. Dit is de op een na hoogste van Europa, terwijl het gebruik van BIM van HVAC-installateurs in Frankrijk relatief laag is. Een van de belangrijkste redenen voor het relatief hoge aandeel bedrijven dat toegang heeft tot BIM-software is de nieuwe regelgeving dat grote projecten met BIM-software moeten worden uitgevoerd. Het is duidelijk dat de invloed van de overheid en regelgeving een van de belangrijkste drijfveren is met betrekking tot het gebruik van BIM, dit verklaard de verrassend hoge beschikbaarheid van BIM-software in Frankrijk.

Duitsland, Polen en België nauw samen

Kijkend naar het BIM-gebruik en bewustzijn in België, Duitsland en Polen, is het beeld vrijwel hetzelfde. Niet veel installateurs gebruiken BIM. Het lagere bewustzijn en gebruik heeft ook zijn invloed op het relatief lage aandeel installatiebedrijven dat toegang heeft tot BIM-software. Slechts 11% in Polen en 12% in België en Duitsland beschikken over BIM-software. Dit is in lijn met het relatief lage BIM-gebruik door architecten en aannemers in deze landen.

Welke BIM-software wordt in de meeste Europese landen gebruikt?

Waar Revit het meest werd genoemd door architecten die BIM-software gebruiken, is dit meer verdeeld in de installatiesector. HVAC installatiebedrijven maken gebruik van AutoDesk, AutoCAD, Revit, Stabicad, Bentley en Planca Nova. Het zal interessant zijn om te volgen welke software in de toekomst het meest zal worden gebruikt.

Conclusie

Over het algemeen is de BIM-acceptatie onder installateurs vrij laag. Zeker in vergelijking met architecten en aannemers. Omdat installateurs lager in de waardeketen zitten, is dit niet verrassend. Buiten Nederland heeft BIM-adoptie duidelijk nog niet plaatsgevonden. Dit komt ook tot uiting in de beschikbaarheid van BIM-software bij installatiebedrijven. Dit is in Nederland een stuk verder ontwikkeld dan in de andere Europese landen (hoewel in Frankrijk de beschikbaarheid van BIM-software ook relatief hoog is). Voor de toekomst kan echter worden verwacht dat BIM belangrijker zal worden voor installateurs, aangezien er steeds meer niet-residentiële projecten worden gebouwd waarbij BIM wordt gebruikt. Na verloop van tijd zullen installateurs steeds meer geconfronteerd worden met BIM, wat zal leiden tot een hogere acceptatie en gebruik.