Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

BIM-gebruik onder elektrische installateurs; Nederlandse installateurs vooruit

Uit de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy blijkt dat ongeveer 60% van de elektrische installateurs in Nederland van BIM heeft gehoord. Het bewustzijn van BIM is ook relatief hoog in het VK. De elektrotechnische installateurs in Duitsland, Polen en Spanje zijn zich het minst bewust van BIM. Het feit dat Nederland en het Verenigd Koninkrijk de koplopers zijn, is in lijn met het bewustzijn en gebruik van BIM bij architecten en HVAC-installateurs. Het feit dat elektrische installateurs op de een of andere manier op de hoogte zijn van BIM betekent niet noodzakelijkerwijs dat ze BIM gebruiken in hun dagelijkse activiteiten. Slechts 13% van de elektrische installatiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk gebruikt BIM. De volledige adoptie van BIM in de installatiesector zal enige tijd in zich opnemen. De resultaten zijn gebaseerd op 1.075 interviews met e-installateurs in de European Electrical Installation Monitor. Het thema van deze monitor is 'het gebruik van rekentools & BIM', wat onderdeel is van de digitale transformatie van installateurs.

Bewustwording van BIM is het hoogst in Nederland en het Verenigd Koninkrijk

De koplopers op het gebied van kennis van BIM zijn het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Al 60% in Nederland en 46% in het Verenigd Koninkrijk zijn op de hoogte van BIM. Het aandeel e-installateurs dat BIM echt gebruikt is veel lager: slechts 17% van de Nederlandse installateurs gebruikt BIM en 13% gebruikt BIM in het Verenigd Koninkrijk. Nederlandse e-installateurs zijn samen met e-installateurs in het VK dus het meest bekend met BIM, dit is ook te zien in het hogere gebruik van BIM in deze landen.

Het bewustzijn van BIM in andere landen is veel lager dan in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het lagere bewustzijn van BIM heeft ook invloed op het percentage elektrische installateurs dat BIM gebruikt. Minder dan een derde van de Belgische en Franse e-installateurs is zich bewust van BIM.

Franse installateurs zijn zich meer bewust van BIM dan hun collega's in Duitsland, Polen en Spanje. Een van de redenen waarom Franse e-installateurs zich meer bewust zijn van BIM is mede omdat de wetgeving dat BIM verplicht is in grote (publieke) projecten, waarbij de overheid betrokken is. Dit betekent niet dat elektrische installateurs in Frankrijk vaker BIM-software gebruiken in hun dagelijkse activiteiten, maar het verhoogt wel het potentiële gebruik voor de toekomst. Er zijn nog enkele stappen nodig om de installateurs te stimuleren om BIM in de toekomst te gebruiken.

Andere landen zoals Duitsland, Polen en Spanje lijken nog traditioneler te zijn, omdat het bewustzijn van BIM het laagst is in die landen. Dit heeft natuurlijk ook invloed op het BIM-gebruik onder e-installateurs in deze landen. Elektrotechnische installatiebedrijven in Duitsland, Polen en Spanje verwachten dat ze BIM de komende vijf jaar niet in hun dagelijkse activiteiten zullen implementeren.

Waarom is dit belangrijk?

Bewustwording van BIM is de eerste stap naar BIM-gebruik. Wanneer het bewustzijn van BIM en de vraag vanuit de markt zal toenemen, wordt verwacht dat BIM in de toekomst steeds belangrijker zal worden in de dagelijkse activiteiten van de installateur. De grotere elektrische installatiebedrijven staan meer open voor het gebruik van BIM dan de kleinere installatiebedrijven.

Hoewel e-installateurs voordelen zien in het gebruik van BIM, heeft dit nog geen grote invloed op het gebruik van BIM. Elektrische installateurs die BIM gebruiken, erkennen dat de ontwerpen en plannen sneller kunnen worden gemaakt. Daarnaast geven installateurs aan dat er een betere planning kan worden gemaakt met het gebruik van BIM.

Conclusie

Een van de conclusies is dat er nog een lange weg te gaan is voordat BIM volledig wordt toegepast in de installatiesector, omdat nog niet alle installateurs op de hoogte zijn van BIM. De e-installateurs in Duitsland, Polen en Spanje zijn zich nog niet bewust van BIM, dit moet zich in de toekomst ontwikkelen. Het is daarnaast duidelijk dat de grotere installatiebedrijven meer open staan voor BIM.

Een andere conclusie is dat er enkele grote barrières zijn voor e-installateurs om BIM te implementeren, zoals de plaats in de waardeketen. E-installateurs zijn niet de eerste in lijn als het gaat om het ontwerpen en plannen van BIM-software. Wanneer de vraag van de markt om BIM te gebruiken toeneemt, zal dit ook van invloed zijn op de mate waarin BIM wordt toegepast in de installatiesector.

Na de tweede conclusie vormen de hoge kosten van adoptie een grote barrière voor elektrotechnische installatiebedrijven. Dit omvat niet alleen de hoge kosten van het installeren en implementeren van BIM-software in de strategie. De tijd die nodig is om medewerkers op te leiden om verder kennis te maken met de hoge complexiteit is een grote barrière voor elektrotechnische installatiebedrijven.

De eindconclusie is dat BIM vaker wordt gebruikt in grotere projecten, die niet-residentieel zijn. E-installateurs die meestal residentieel werken, zullen BIM niet zo vaak gebruiken als elektrische installateurs die niet-residentieel werken. We verwachten echter een toename van BIM-bewustzijn en -gebruik in de toekomst, vooral in de utiliteitsmarkt. De volledige adoptie van BIM in de installatiesector zal echter een langzaam proces zijn.