Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Bouwsector: Kwalitatief personeelstekort in 2018 groter dan verwacht

Wat al meerdere jaren gaande is en ook nog meerdere jaren zal aanhouden wordt nog eens bevestigd: er is een groot kwantitatief en kwalitatief tekort aan personeel in de bouw- en installatiesector. Rond de 60% van de bedrijven geeft aan te weinig handjes en te weinig kennis in huis te hebben. Dit is een toename ten opzichte van 2016, waar ‘slechts’ 28% van de bedrijven aangaf een kwantitatief tekort te hebben en 40% van de bedrijven een kwalitatief tekort.

Enorm tekort aan zowel handjes als kennis

Ongeveer drie op de vijf bedrijven binnen de bouwsector geeft aan dat er op dit moment zowel een kwantitatief tekort (‘handjes’) als kwalitatief (kennis) tekort aan personeel is. Het grootste tekort is te vinden bij afbouwers, waarvan tweederde een kwantitatief en/of een kwalitatief tekort ervaart. Architecten hebben het kleinste tekort, alhoewel dit nog steeds de helft van de architecten is (respectievelijk 46% en 50%). 

Geen optimisme over de toekomst 

Het tekort aan personeel wordt naar verwachting alleen maar groter in de toekomst, dit sluit dus aan bij de trend van de afgelopen jaren. Naast de bedrijven die nu al een tekort ervaren, geeft 18% aan binnen twee jaar een kwantitatief te verwachten en 19% denkt een kwalitatief tekort te krijgen. Als het personeelstekort dat op dit moment bestaat niet wordt opgelost, zal de omvang van het probleem verder toenemen.

Het personeelstekort uit Q1 2016 is niet opgelost

Een kwart van de bedrijven in de bouw- en installatiesectoren gaf aan in het begin van 2016 te kampen met een kwantitatief personeelstekort en rond de 40% gaf toen aan een kwalitatief tekort te hebben. Bijna twee jaar later, in Q4 van 2017, geeft 60% van de bedrijven aan een tekort te hebben. Dit is ongeveer gelijk aan het tekort uit 2016 plus het verwachte tekort binnen twee jaar. Het kwantitatieve tekort is nog sterker gegroeid dan verwacht (het tekort ligt gemiddeld 10% hoger dan het toenmalige tekort plus verwachting), terwijl het kwalitatieve tekort gegroeid is naar verwachting. In andere woorden: het tekort dat bestond in 2016 is niet opgelost en de bedrijven die een tekort verwachten kregen gelijk. De enige marktpartij waar dit niet voor geldt, is het kwalitatieve tekort voor installateurs, die in 2016 al met een enorm tekort kampten (57% in Q1 2016 vs. 62% in Q4 2017).