Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Bouwtechnieken die sneller bouwen mogelijk maken populair in drukke bouwsector

Economische groei en hoge vraag hebben geleid tot beperkingen van de productiecapaciteit (bijvoorbeeld tekort aan arbeid, zowel kwantitatief als kwalitatief) in de bouwsector in Europa. Als gevolg hiervan verwachten architecten over het algemeen dat productietechnieken die snellere bouw mogelijk maken, zoals de constructie van houtconstructies en prefab paneelconstructies, de komende jaren meer zullen worden gebruikt. Langzamere technieken, zoals die met beton, zullen veel minder worden gebruikt. Dit zijn enkele verwachtingen met betrekking tot het gebruik van bouwtechnieken van Europese architecten in het rapport over de European Architectural Barometer Q2 2018. In de European Architectural Barometer heeft USP Marketing Consultancy 1.600 architecten in acht Europese landen gevraagd naar hun verwachtingen met betrekking tot trends in materiaalgebruik.

In de European Architectural Barometer vroeg USP Marketing Consultancy aan architecten in Europa om aan te geven of zij verwachtten dat verschillende bouwtechnieken minder of meer in de komende jaren zouden worden gebruikt. Het saldo (saldo) van deze antwoorden is een goede indicator voor het toekomstige gebruik van bouwtechnieken - een positief cijfer geeft aan dat er meer architecten zijn die verwachten dat het gebruik zal toenemen dan degenen die een afname in de specifieke bouwtechniek verwachten. De resultaten van deze analyse zijn weergegeven in de figuren.

‘Wood structure construction’ en ‘prefab panel construction’ gaat stijgen

Architecten in alle onderzochte landen verwachten dat het gebruik van houtconstructies de komende jaren zal toenemen. Met name in Frankrijk, Italië, Nederland en België is de bouw van houtconstructies in opkomst, waar dit type constructie de hoogste groeiverwachting heeft van alle soorten. De verwachting met betrekking tot hout is het meest positief in Italië, waar de overgrote meerderheid van architecten denkt dat dit type constructie meer zal worden gebruikt. Een mogelijke verklaring voor de populariteit van hout is de toepassing ervan in de woningbouw. In Polen en met name in Spanje worden houtconstructies naar verwachting niet veel meer gebruikt dan in het verleden: in Spanje ligt het saldo op 4%.

Prefab paneelbouw

Prefab paneelbouw is de andere techniek naast houten constructies die een mooie toekomst lijkt te hebben - naar verwachting zal deze het meest groeien in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Polen. Met name Spaanse architecten hebben hoge verwachtingen van deze productietechniek. Prefab-panelen, zoals houtconstructies, zijn eenvoudig te installeren en maken snelle bouwprocessen mogelijk. Het is daarom niet verrassend dat deze oplossingen van belang zijn voor architecten in een tijd waarin de bouwindustrie in alle landen groeit en de capaciteit om te produceren beperkt is vanwege tekorten aan personeel, die naar verwachting zal toenemen in de komende jaren / in de toekomst.

Architecten lijken meer verdeeld als het gaat om de constructie van metalen constructies: die in het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Italië, Polen en Nederland verwachten een (kleine) toename in het gebruik van deze technieken, terwijl die in Frankrijk, België en Duitsland verwachten vrijwel geen verandering of zelfs een afname in gebruik.

Beton-gebaseerde systemen zullen naar verwachting in de meeste landen minder worden gebruikt

Betontoepassingen die een aanzienlijke hoeveelheid arbeid on-site vereisen, zullen naar verwachting de komende jaren veel minder worden gebruikt. Dit is logisch, omdat het tekort aan arbeidskrachten in de meeste Europese bouwsectoren betekent dat de prijzen voor arbeid zijn gestegen of zullen stijgen. Als zodanig zijn arbeidsintensieve technieken zoals bakstenen spouwmuren, beton op de bouwplaats en betonnen blokomslagen in dit soort situaties minder gevraagd.

Gehele prefab betonsystemen zijn in deze zin de uitzondering; deze relatief geavanceerde vorm van prefabconstructie heeft architecten verdeeld. In Nederland, Polen, Duitsland en Spanje denken architecten dat dit soort bouw zal toenemen, terwijl in België en Italië de techniek minder zal worden gebruikt. Het is mogelijk dat dit gerelateerd is aan het algemene gebruik van prefab in deze landen - in Nederland is prefab goed ingeburgerd en wordt het op grote schaal gebruikt. In landen met een solide groei in de bouw zoals Duitsland, kan een prefab-oplossing de nodige oplossing bieden voor de productiecapaciteit.