Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Breed draagvlak bouw voor betaalbare huursector

Corporaties strijden al lange tijd om de afschaffing van de verhuurdersheffing, om meer regie vanuit de overheid voor de bouw van betaalbare woningen en meer inzicht in de haalbaarheid van bouwplannen van gemeenten en provincies. En bouwpartijen scharen zich achter corporaties zo blijkt uit de maandelijkse BouwMonitor, uitgevoerd door USP en Vakmedianet.

Meer aandacht voor sociale huursector

Bijna 80% van de bouwpartijen is het eens met de stelling dat er landelijk gestuurd moet worden op de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen. Daarbij vindt 60% het een goed idee om de verhuurdersheffing voor corporaties te schrappen om de sociale huursector weer te kunnen laten groeien.

Stelling: Er moet landelijk gestuurd worden op de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen om zo te voorkomen dat er enkel woningen worden gebouwd in het dure segment.

Stelling: De verhuurdersheffing moet geschrapt worden zodat de sociale huursector weer kan groeien.

Regie en inzicht in haalbaarheid plannen overheid

Driekwart van de bouwpartijen geeft aan meer inzicht te willen in de haalbaarheid van de plannen van gemeenten en provincies. Ook ziet men een speciale minister in het nieuwe kabinet wel zitten om de regie te nemen en gemeenten en provincies aan te sporen beslissingen te versnellen.

Stelling: De haalbaarheid van bouwplannen van gemeenten en provincie moet inzichtelijker (bv, heeft de grond al een woonbestemming, wat zijn de verwachte en feitelijke voortgang, en welke omgevingsrisico’s zijn er?).

Stelling: Er moet een Bouw minister komen om gemeenten en provincies aan te sporen beslissingen te nemen over bouwlocaties als die uitblijven zelf een besluit te nemen.

Kortom de roep vanuit corporaties voor meer aandacht voor een evenwichtige woningmarkt, meer aandacht voor de sociale huursector en meer inzicht en regie vanuit de overheid wordt breed gedragen in de bouwsector. Dit brede draagvlak is noodzakelijk om de woningmarkt voor iedereen toegankelijk te maken. 


Klik hier voor meer informatie over de BouwMonitor of het bestellen van het meest recente trendrapport.