Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Brexit en de bouwsector; Britse architecten voorspellen een sterke daling van volumes

Ongeacht onze kijk op de zaak, kunnen we het er allemaal over eens zijn dat het onderwerp Brexit gehuld is in volatiliteit. Aangezien de situatie van dag tot dag verandert, zijn alle voorspellingen over hoe de Brexit in de praktijk zal uitpakken slechts speculaties. Ongeacht de uitkomst van Brexit eist de huidige onzekerheid nu al haar tol in de Britse bouwsector, zoals blijkt uit de resultaten van de laatste versie van de Europese Architectuurbarometer (Q2 2019), waarvoor we architecten uit acht Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, hebben geïnterviewd over de omzet- en orderportefeuilleontwikkelingen en over het thema 'arbeidstekort'.

Gebaseerd op de Europese Architectuur Barometer Q2 2019 wordt voor het eerst in jaren verwacht dat de bouwvolumes in het Verenigd Koninkrijk de komende twee jaar zullen dalen. Deze prognoses zijn gebaseerd op ons voorspellingsmodel, waarin architecten als eerste indicator voor ontwikkelingen in de bouwsector worden gebruikt en dat gebaseerd is op gegevens die we sinds 2009 elk kwartaal verzamelen. Dit voorspellingsmodel heeft zich in de loop der jaren bewezen en we zien duidelijk een aanstaande daling van de bouwvolumes in de resultaten, maar gezien de onzekerheid rond de komende Brexit moeten we voorzichtig zijn met het voorspellen van de omvang van die daling. Hoe het ook zij, het is duidelijk dat de onzekerheid als gevolg van Brexit grote gevolgen heeft voor de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk.

 

Verwachtingen Britse architecten Brexit

Te midden van al die onzekerheid over de vorm die de Brexit zal aannemen, lijken Britse architecten heel duidelijk te zijn over het effect dat een harde Brexit zal hebben op de bouwsector. Bijna zestig procent van de Britse architecten verwacht dat een harde Brexit zal leiden tot een daling van de Britse bouwsector in verschillende mate.

Europese Architectuur Barometer Q2 2019 - USP Marketing Consultancy

Tekort aan arbeidskrachten

Een effect van Brexit dat gevolgen kan hebben voor de bouwsector is een snel toenemend tekort aan arbeidskrachten. Momenteel bestaat ruwweg acht procent van de Britse bouwvakkers uit buitenlandse EU-burgers. Een waarschijnlijk gevolg van een harde Brexit is de uittocht van deze werknemers naar het continent. Het plotselinge verlies van dit percentage lijkt gemakkelijk te compenseren, ware het niet dat het huidige tekort aan arbeidskrachten in de Britse bouwsector al vrij groot is. Bovendien lijkt het, net als in sommige andere landen, moeilijk om de jongere generatie te motiveren om een carrière in de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk te starten, en ondertussen zullen de geschoolde arbeidskrachten die de markt verlaten wegens de vergrijzing van de bevolking alleen maar toenemen.

Gevolgen

Deze ontwikkeling wordt ook weerspiegeld in onze resultaten. Ongeveer een kwart van de Britse architecten ondervindt momenteel een tekort aan arbeidskrachten in hun eigen praktijk en hetzelfde aandeel ondervindt een tekort aan arbeidskrachten bij de uitvoering van projecten, d.w.z. een tekort aan arbeidskrachten bij aannemers, installateurs en andere partijen waarmee zij samenwerken. Als we kijken naar de verwachtingen van architecten ten aanzien van het tekort aan arbeidskrachten in de nabije toekomst, dan verwacht ongeveer 40% van de Britse architecten de komende vijf jaar een tekort aan arbeidskrachten in hun eigen praktijk en bij de uitvoering van projecten. Daarnaast vindt ongeveer de helft van de Britse architecten het waarschijnlijk dat aannemers werk zullen moeten uitbesteden aan externe partijen en dat projecten vertraging zullen oplopen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten, en 80% vindt het waarschijnlijk dat de projectkosten zullen stijgen als gevolg van de stijgende kosten van geschoolde arbeidskrachten.

Conclusie

Al met al lijken de vooruitzichten van architecten voor de toekomst van de Britse bouwsector nogal somber. Vermeldenswaard is dat de interviews waarop bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd, die in de Europese Architectuur Barometer Q2 2019 zijn afgenomen, voordat Boris Johnson premier werd en de kans op een harde Brexit vergrootte. We kunnen alleen maar speculeren over wat er de komende maanden gaat gebeuren, maar wat zeker is, is dat de onzekerheid over Brexit nu al schadelijk is voor de Britse bouwmarkt en dat Britse architecten zich echt zorgen maken over een harde Brexit.