Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Building Information Modelling met name een Nederlands fenomeen

BIM kan worden gezien als de next generation manier van ontwerpen en installeren en het delen en gebruik maken van informatie in het bouwproces. De vraag is in hoeverre BIM al een rol speelt op de Europese installatiemarkt of dat het meer iets voor de lange termijn is. Volgens �USP�s meest recente rapport van de European Mechanical Installation Monitor loopt Nederland voorop op het gebied van BIM. Elk kwartaal publiceert USP Marketing Consultancy een rapport op basis van 1.200 installatiebedrijven uit zes Europese landen.

Groot-Brittanië is koploper

Onder de zes onderzochte landen blijkt Nederland de koploper te zijn qua BIM acceptatie onder installateurs. Het merendeel van de W-installateurs in Nederland heeft van BIM gehoord. Ook in Groot Brittannië is de installatiesector beter op de hoogte van het bestaan van BIM dan de andere landen. Nederland en Groot Brittannië laten het hoogste aandeel BIM-gebruikers zien onder architecten en de situatie op de installatiemarkt vertoont eenzelfde beeld. Al moet wel gezegd worden dat BIM onder W-installateurs nog niet zo vaak wordt gebruikt als onder architecten. Het is logisch dat in de landen waar architecten en ingenieurs al gebruik maken van BIM, de installateurs ook beter op de hoogte zijn en vaker BIM gebruiken, aangezien zij een belangrijke rol spelen in het totale bouwproces.

Laag percentage BIM-gebruikers

Het lage percentage BIM-gebruikers onder W-installateurs in de andere Europese landen is niet opvallend, gegeven de lage bekendheid. In Polen en Belgi� hebben vier van de vijf W-installateurs nog niet van BIM gehoord, maar de laagste bekendheid is onder de Fransen en Duitsers. Inzoomen op de bedrijven die wel bekend zijn met het BIM concept toont aan dat dit met name de grote bedrijven zijn.

De verzoeken om projecten met BIM spelen een belangrijke rol. Als klanten geen behoefte hebben aan een BIM-werkwijze, dan zullen de W-installateurs ook niet bereid zijn om over te stappen op BIM. Alleen in Nederland is er een aanzienlijke vraag vanuit de klant naar BIM-projecten. Vier van de vijf Nederlandse W-installateurs zeggen echter wel dat ze dergelijk verzoeken niet krijgen van hun klanten. Onder de installateurs die ze wel krijgen, merkt het merendeel wel een stijgende vraag op.

Toekomst nog onduidelijk

De toekomst voor het gebruik van BIM is nog onduidelijk. In Groot Brittannië, Duitsland en België heeft slechts één op de twintig w-installateurs plannen om te starten met BIM. In Frankrijk heeft 98% geen BIM-plannen en hoewel de Nederlanders early adopters zijn, heeft toch nog 82% van de W-installateurs die nog geen BIM gebruiken ook geen plannen om daarmee te starten. Zoals met de introductie van alle nieuwe methodes, zal eerst de bekendheid moeten toenemen en daarna zullen de voordelen voor de installateurs moeten worden uitgelegd. Op dit moment lijkt het kennisniveau onder Europese W-installateurs nog te laag voor een succesvolle BIM-implementatie.