Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Case: Hoe bereik ik nieuwe klanten voor mijn woonzorgcomplex?

Corporaties en zorginstellingen worden door de huidige ontwikkelingen gedwongen kritisch na te denken over de te volgen strategie bij zorgcomplexen en serviceflats. Leegstand ligt op de loer. Een generieke strategie bestaat niet. Per locatie zullen de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in kaart gebracht moeten worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is inzicht te krijgen in de wijze waarop de potenti�le doelgroep van het nieuwe woonconcept het� beste bereikt kan worden. Oftewel waar zitten mijn nieuwe bewoners? Hoe bereik ik ze? En hoe zorg ik er voor dat ze voor mijn woonzorgconcept kiezen?�

Landelijk beeld: Senioren verhuizen voornamelijk binnen eigen wijk

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy is gebleken dat senioren eigenlijk niet willen verhuizen, maar als ze verhuizen doet 70% dat binnen de eigen woonplaats en 50% binnen 1,5 kilometer van de huidige woning. Vaak komen de eerste signalen of vragen van kinderen en niet van de senior zelf: kan moeder of vader nog langer in zijn huis blijven wonen? Ook speelt de huisarts hier een belangrijke rol.� Daarna is het zaak om zo snel mogelijk persoonlijk contact te krijgen met een ge�nteresseerde senior en te houden. Hoe beter je dit doet, hoe groter de kans op succes.

Maar wat betekent dit nou voor een specifieke locatie?

Generieke cijfers geven een mooie benchmark, maar de lokale situatie bepaalt welke marketingcommunicatiemiddelen het beste kunnen worden ingezet. Onderzoek naar de lokale situatie is essentieel. Daar waar in de eerste fase van het zoekproces internet belangrijk is, is het later in het proces van belang dat je ook aanwezig bent op die plekken waar senioren zijn.� USP heeft een korte case uitgewerkt hoe een dergelijk onderzoek wordt aangepakt en wat voor soort resultaten dan verwacht kunnen worden. Deze is te downloaden via bijgevoegde link.

Deze case is een onderdeel van een reeks cases die USP momenteel uitwerkt. Vragen die hierbij onder andere nog meer aan de orde komen, zijn:

Voor meer informatie kUSP Marketing Consultancy Ewout Stolwijk Telefoon: 010-2066900 E-mail: stolwijk@usp-mc.nl

Discussieer mee op de LinkedIn-group 'Corporatie & Beleid'

Volg 'USP voor Corporaties' op Twitter