Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Case: Hoe moet het dienstenconcept ingevuld worden in mijn complex?

Corporaties en zorginstellingen worden door de huidige ontwikkelingen gedwongen kritisch na te denken over de te volgen strategie bij zorgcomplexen en serviceflats. Leegstand ligt op de loer. Een generieke strategie bestaat niet. Per locatie zullen de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in kaart gebracht moeten worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is de invulling van aanvullende (zorg)diensten bij het woonconcept. Oftewel welke diensten moeten en kunnen we aanbieden aan bewoners om concurrerend te blijven in de markt?

Landelijk beeld: alarmering, schoonmaak en onderhoudsservice belangrijk

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy is gebleken dat binnen een all-inclusive woonconcept voor senioren alarmering, schoonmaak en onderhoudersservice het meest belangrijk wordt gevonden. Voor een wasservice of een maaltijdservice is een flexibele invulling gewenst. (zie ook: Invulling diensten in een ‘all inclusive’ woonconcept)

Maar wat betekent dit nu voor een specifieke locatie?

Generieke cijfers geven een mooie benchmark, maar de lokale situatie bepaalt waar de kansen en bedreigingen liggen voor aanvullende diensten in een specifiek complex. Onderzoek naar de wensen van de (potentiële) doelgroep, de lokale spelers en de kansen die er lokaal zijn, vormen een uitstekende basis voor het ontwikkelen van een strategie voor exploitatie van een aanvullend dienstenpakket. USP heeft een korte case uitgewerkt hoe een dergelijk onderzoek wordt aangepakt en wat voor soort resultaten dan verwacht kunnen worden. Deze is te downloaden via bijgevoegde link.

Deze case is een onderdeel van een reeks cases die USP momenteel uitwerkt. Vragen die hierbij onder andere nog meer aan de orde komen, zijn:

USP Marketing Consultancy Veerle Forschelen-Janssen Telefoon: 010-2066900 E-mail: forschelen@usp-mc.nl

Discussieer mee op de LinkedIn-group 'Corporatie & Beleid'Volg 'USP voor Corporaties' op Twitter