Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Case: Hoe wordt mijn woonzorgconcept aantrekkelijk voor nieuwe bewoners?

Corporaties en zorginstellingen worden door de huidige ontwikkelingen gedwongen kritisch na te denken over de te volgen strategie bij zorgcomplexen en serviceflats. Leegstand ligt op de loer. Een generieke strategie bestaat niet. Per locatie zullen de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in kaart gebracht moeten worden. Een belangrijk onderdeel hierbij is inzicht te krijgen in de potentiële doelgroep van het nieuwe woonconcept oftewel wie zijn mijn nieuwe bewoners? Waar komen ze vandaan? En wat willen ze?

Landelijk beeld: interesse in all-inclusieve woonzorgconcept

Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy is gebleken dat er bij senioren zeker interesse bestaat in nieuwe woonconcepten. Zo zegt ongeveer een derde van de 60-plussers het concept van een zelfstandige woningen binnen een voormalig verzorgingshuis met optionele voorzieningen wel aansprekend te vinden. Deze interesse stijgt zelfs naar 52% wanneer men nadenkt over de woonsituatie bij meer zorgbehoefte. (zie hiervoor ook: Nieuw woonconcept in verzorgingshuizen biedt kansen)

Maar wat betekent dit nou voor een specifieke locatie?

Generieke cijfers geven een mooie benchmark, maar de lokale situatie bepaalt waar de kansen en bedreigingen liggen voor een specifieke locatie of complex. Onderzoek naar de potentiële doelgroep, de lokale spelers en de kansen die er lokaal zijn, vormen een uitstekende basis voor het doorontwikkelen van een toekomststrategie van een bepaald complex. USP heeft een korte case uitgewerkt hoe een dergelijk onderzoek wordt aangepakt en wat voor soort resultaten dan verwacht kunnen worden. Deze is te downloaden via bijgevoegde link.

Deze case is een onderdeel van een reeks cases die USP momenteel uitwerkt. Vragen die hierbij onder andere nog meer aan de orde komen, zijn: