Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Case: Moeten er activiteiten georganiseerd worden, voor wie en door wie?

Corporaties en zorginstellingen worden door de huidige ontwikkelingen gedwongen kritisch na te denken over de te volgen strategie bij zorgcomplexen en serviceflats. Leegstand ligt op de loer. Een generieke strategie bestaat niet. Per locatie zullen de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in kaart gebracht moeten worden. Een onderdeel hierbij is de invulling van gemeenschappelijke ruimtes en het aanbieden van activiteiten. Oftewel op welke wijze kunnen de gemeenschappelijke ruimtes een meerwaarde krijgen voor je woonzorgconcept? Voor welke bewoners kun/ moet je welke activiteiten aanbieden?Landelijk beeld: Activiteiten belangrijk, organisatie uitdagingUit onderzoek van USP Marketing Consultancy blijkt dat activiteiten in of om het complex door veel senioren op prijs worden gesteld. Het gaat hierbij met name om alleenstaande senioren met lichte gezondheidsproblemen die meer en meer aangewezen zijn op hun directe leefomgeving. Echter het organiseren van de activiteiten en het zorgen voor continu�teit in de activiteiten vormen vaak een probleem.Maar wat betekent dit nou voor een specifieke locatie?Generieke cijfers geven een mooie benchmark, maar de lokale situatie bepaalt of en welke activiteiten het beste kunnen worden georganiseerd. Onderzoek naar de lokale situatie is essentieel. De samenstelling van het complex bepaalt de behoefte. En ook de wijk waarin het complex staat en de al aanwezige voorzieningen in deze wijk hebben invloed. Ook het animo zelf mee te helpen in het organiseren van activiteiten verschilt per complex. ��USP heeft een korte case uitgewerkt hoe een dergelijk onderzoek wordt aangepakt en wat voor soort resultaten dan verwacht kunnen worden. Deze is te downloaden via bijgevoegde link.
Deze case is een onderdeel van een reeks cases die USP momenteel uitwerkt. Vragen die hierbij onder andere nog meer aan de orde komen, zijn:

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:USP Marketing Consultancy
Veerle Forschelen-Janssen
Telefoon: 010-2066900
E-mail: forschelen@usp-mc.nlDiscussieer mee op de LinkedIn-group 'Corporatie & Beleid'Volg 'USP voor Corporaties' op Twitter