Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Circulariteit in steeds meer architecturale projecten

Circulair bouwen is een relatief nieuwe term binnen de bouwsector en nog niet iedereen weet wat het werkelijk inhoudt. Dit geeft aan dat we ons nog aan het begin van een verandering van de industrie bevinden, maar ook dat deze verandering van traditionele bouwmethoden naar duurzamere en circulaire methoden zeker aan de gang is. Bijna twee op de drie Europese architecten geeft aan dat opdrachtgevers van hun projecten op dit moment al om circulaire oplossingen vragen. Maar dat betekent niet dat er niet in al deze projecten rekening wordt gehouden met circulariteit. De bereidheid van opdrachtgevers om te investeren in circulaire oplossingen is nog steeds relatief laag. Ongeveer één op de tien architecten merkt echter op dat opdrachtgevers bereid zijn iets extra's te betalen om te investeren in circulaire oplossingen. Op Europees niveau geven architecten aan dat in bijna een kwart van hun projecten rekening wordt gehouden met circulair bouwen. In de European Architectural Barometer heeft USP Marketing Consultancy 1.400 architecten in acht landen geïnterviewd. In deze interviews werd gevraagd naar hun verwachtingen omtrent de ontwikkeling van circulaire en duurzame bouwmethoden.

Niet alle landen zijn even geavanceerd

Met nieuwe trends die zich in de markt ontwikkelen, zijn er altijd landen die anderen al een stap voor zijn. Met andere trends zoals Building Information Modeling (of digitalisering van het bouwproces in het algemeen) zagen we jarenlang dat Nederland en het Verenigd Koninkrijk vooropliepen met het BIM-gebruik. Architecten in deze landen toonden aan dat BIM al in veel projecten werd gebruikt, en het gebruik van BIM-modellen jaar na jaar toeneemt. Als het gaat om circulair bouwen is Nederland weer één van de toonaangevende landen. Iets minder dan een derde van de projecten bestaat tot op zekere hoogte al uit circulaire bouwprojecten. Andere landen waar circulariteit al een groot deel van de bouwprojecten speelt zijn Italië en Spanje. Het lijkt eruit dat stimulatie vanuit de overheid ervoor heeft gezorgd dat deze landen naar de top van de Europese circulaire bouwgrafiek gestegen zijn.


Architecten adviseren vooral over duurzame bouwmethoden

Circulair bouwen blijft een concept dat op verschillende manieren wordt begrepen. Op de vraag wat circulariteit betekent, geven de meeste architecten aan dat het gaat om hergebruik van materialen, recycling en het beperking van afval. Maar op de vraag wat hun rol in het proces is, lijkt het erop dat het nog steeds vooral gaat om het gebruik en de specificatie van duurzame materialen en bouwmethoden. Er wordt dus minder nagedacht over een ontwerp waar de materialen kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt.

Volgende stappen

Om een volledig circulaire bouweconomie te worden, vinden architecten dat er nog veel moet gebeuren. In alle landen zijn architecten het er sterk over eens dat de bouwsector haar mindset moet veranderen om zich te ontwikkelen van een traditioneel proces naar een volledige circulaire bouweconomie. Daarvoor moeten twee belangrijke dingen gebeuren. Ten eerste vinden architecten dat de overheid moet handhaven op circulaire oplossingen en bouwmethoden, anders gaat dat niet lukken. Ten tweede is er een belangrijke taak voor bouwfabrikanten om alle informatie over de gebruikte producten vast te leggen in een grondstoffenpaspoort. Het wordt de komende jaren een uitdaging om aan de groeiende vraag naar duurzame en circulaire bouwoplossingen te voldoen.