Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Consumenten zijn toonaangevend als het gaat om de beslissing over het gebruikte verfmerk

Schilderen is de meest voorkomende klus voor home improvement, daarbij zijn consumenten de belangrijkste beslisser voor merken die worden gebruikt bij residentiële verfklussen. Allereerst omdat het vaak voorkomt dat er bij residentiële verfklussen geen professional betrokken is. Ten tweede omdat een deel van de consumenten die een professionele schilder inhuren zelf bepalend zijn voor het gebruikte merk. In de European Home Improvement Monitor heeft USP Marketing Consultancy meer dan 5.000 consumenten in elf landen gevraagd naar hun uitgevoerde verfklussen in 2017. De resultaten van dit artikel zijn gebaseerd op het rapport European Home Improvement Monitor Q4 2017, met als thema 'Meerjarige ontwikkelingen'.

Doe-het-zelf versus doe-het-voor-mij

Gemiddeld wordt meer dan 60% van de verfklussen in woningen door consumenten zelf gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat de consumenten in België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk er vaker voor kiezen om zelf schilderwerk te doen. Er is ook een verschil tussen binnen- en buitenschilderwerkzaamheden, aangezien professionals vaker betrokken zijn bij buitenschilderwerkzaamheden. Over het algemeen is het percentage do-it-for-me (DIFM) banen het hoogst in Italië, Spanje en Zweden. 

Beslissen voor de professional

Wanneer de professional erbij betrokken is, beslist hij in de meeste gevallen over de product keuze en merkkeuze van de verf. In sommige van deze professionele klussen is de consument echter beslissend voor het verfmerk. Vooral in Polen en het Verenigd Koninkrijk is het gebruikelijker voor consumenten om de merkkeuze zelf te maken in plaats van de professional.

Moment van de beslissing over het verfmerk

Zoals eerder vermeld, is het duidelijk dat de consumenten invloed hebben met betrekking tot merkbeslissingen. Voor fabrikanten en detailhandelaren is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de huidige situatie in de markt. Het is nu zo dat de consumenten van vandaag in het algemeen beter informeren en zich vaak online oriënteren voordat ze een home improvement klus doen.

Dit resulteert erin dat consumenten beslissen welk merk ze willen kopen voordat ze de winkel ingaan. Ongeveer 40% van de consumenten in België, Polen, Zweden, Nederland en het Verenigd Koninkrijk beslist over het verfmerk voordat ze naar de winkel gaan. Onder consumenten in Polen is het percentage dat hun merkselectie maakt voordat ze naar de winkel gaan relatief hoog. Een mogelijke verklaring hiervoor kan een hogere merkloyaliteit zijn of consumenten zijn meer betrokken als het gaat om verf.

Wanneer er gevraagd wordt naar het moment van merkbeslissing, dan beslist de meerderheid van de consumenten in alle onderzochte landen nog steeds het verfmerk in de winkel. Dus voor de productie van verf is het nog steeds van cruciaal belang om goed beschikbaar te zijn op de rekken en om goede ondersteuning te krijgen voor hun merken in de winkel. Een goede ondersteuning krijgen kan via point of sales materialen en een goed opgeleid personeel.

Conclusie

Er is nog steeds een hoog percentage verfklussen dat door consumenten wordt uitgevoerd, wat betekent dat de consumenten zeer bepalend zijn voor de producten en merken. In de home improvement markt zien we al een toename van beter geïnformeerde en veeleisendere consumenten,  we verwachten dat deze toename doorzet. Daarom zal het creëren van bekendheid voor het merk en het vergroten van de merkvoorkeur bij consumenten nog belangrijker worden voor fabrikanten om de strijd over de consument te winnen.