Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Corporaties luiden opnieuw de noodklok over ontwikkeling leefbaarheid wijken

In februari is door een groot aantal partijen de Actie Agenda Wonen gepresenteerd met daarin dé belangrijkste thema’s voor de woningmarkt en mogelijke oplossingsrichtingen. Corporaties opereren binnen al deze thema’s. USP heeft daarom onderzoek uitgevoerd onder corporaties naar hun belangrijkste uitdagingen en mogelijke oplossingsrichtingen, maar ook naar de verschillen in inzichten.

Eerder verscheen al een artikel rondom het thema: Eén miljoen toekomstbestendige woningen erbij in 10 jaar
In dit artikel staat centraal: Samen werken aan vitale en leefbare buurten

Helft corporatiemedewerkers voorspelt achteruitgang in leefbaarheid komende twee jaar
USP meet al jaren de mening van corporatiemedewerkers over de ontwikkeling van leefbaarheid in de wijken waar men bezit heeft. Dit beeld blijft al jaren stabiel slecht. Een klein percentage ziet verbetering de afgelopen jaren. Over de toekomst is men iets positiever, maar nog steeds is het overgrote deel niet positief over de ontwikkeling van de leefbaarheid in de wijken. 

Integrale aanpak bij aanpak leefbaarheid
Ruim driekwart (77%) van de corporaties zegt medewerking van stakeholders te missen in de aanpak van leefbaarheid in wijken. Corporaties hebben de ogen en oren in de wijk, maar niet voldoende middelen (kennis, mensen en geld) om alle problemen op te lossen. Zij pleiten dus voor meer samenwerking tussen de verschillende partijen in de wijk. 

Koppeling van informatie bewoners en wijken
Kennis over wat er speelt in de wijken en onder bewoners is het startpunt voor plannen om de leefbaarheid te verbeteren. Met name corporaties in (sterk) stedelijke gebieden (vaker (X)L corporaties) geven aan onvoldoende kennis te hebben over wijken en haar bewoners. Bijna de helft van de corporaties (46%) zegt het komend jaar onderzoek te doen onder haar huurders naar de leefbaarheid en woonbeleving. Bij de grotere corporaties ligt dit percentage hoger. 

Het is echter belangrijk daarna ook de volgende stap te zetten en de bevindingen uit het bewonersonderzoek te koppelen aan andere gegevens over de wijken, zoals type bezit, energieprestatie van bezit, voorzieningenniveau, zorgvraag en -faciliteiten, kenmerken overige bewoners etc. Door deze informatie te koppelen ontstaat er een compleet beeld van de wijk en daarmee de kans om oplossingsrichtingen te formuleren en acties in te zetten. Een zogenaamd wijkdashboard kan op verschillende wijzen ingevuld worden, maar input van verschillende partijen is belangrijk. Daarbij is de mogelijkheid tot het volgen van de ontwikkelingen in de tijd een belangrijke voorwaarde. Zo kan iedereen zien of bepaalde acties tot gewenst effect hebben geleid.  

Klik hier, om het rapport met alle bevindingen uit dit onderzoek gratis op te vragen.