Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Corporaties: verduurzamen woningen belangrijkste reden voor renovaties

Duurzaamheid is momenteel een belangrijk speerpunt voor corporaties. Meer dan de helft noemt dit dan ook als de belangrijkste reden om te renoveren. Daarnaast blijkt bijna de helft van de corporaties momenteel actief bezig te zijn met het aanpassen van (delen) van het woningbezit naar passief of energieneutraal niveau. Dit blijkt uit Corporatiesector in beeld van BouwKennis en USP Marketing Consultancy.

Doelstellingen energiebesparing

Op het gebied van verduurzaming ligt er voor de corporaties momenteel een concrete doelstelling: in het convenant energiebesparing huursector is afgesproken dat corporatiewoningen in 2021 gemiddeld energielabel B moeten hebben. Dit staat gelijk aan een Energie-Index van 1,25. Uit de energiebesparingmonitor SHAERE bleek dat corporaties stappen hebben gemaakt, maar dat het tempo waarin corporaties hun woningen verduurzamen op dit moment te laag ligt. Hierbij spelen onder andere de economische crisis en de verhuurdersheffing een negatieve rol.

Actief met energieneutraal

Woningen met een passief of zelfs energieneutraal energieniveau hebben uiteraard een positieve invloed op het gemiddelde energielabel van corporatiewoningen. Op dit moment blijkt iets minder dan de helft van de corporaties (48%) bezig met het verduurzamen van (delen) van het woningbezit naar dit zeer lage energieniveau. Wanneer gevraagd wordt naar de situatie over twee jaar blijkt dat het percentage dat actief bezig is met het verduurzamen van (delen) van het woningbezit naar passief of energieneutraal niveau, oploopt naar 65%. In totaal 16% van de corporaties verwacht hier over twee jaar nog niet mee bezig te zijn.

Inspelen op nieuw speelveld

Het speelveld van corporaties staat momenteel in het teken van veranderingen. Zo moeten zij zich bijvoorbeeld vanaf 1 juli 2015 aan de nieuwe Woningwet 2015 houden. Dat betekent onder andere dat zij zich meer moeten richten op de kerntaak, waardoor er op nieuwe manieren moet worden gezocht naar rendement en kritischer wordt gekeken naar kasstromen. Ook het terugverdienen van duurzame renovaties kent zeer specifieke vraagstukken. Partijen die zich richten op corporaties zullen rekening moeten houden met deze uitdagingen zodat ze de kansen die liggen in het ontzorgen van woningcorporaties volledig kunnen benutten.