Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Corporaties verliezen hun huurders niet uit het oog

De huidige crisis levert ook voor corporaties vragen op die ze nooit eerder gesteld hebben. Het is goed te zien dat de zorg voor de huurder nog steeds centraal staat, zoals ook te lezen valt in de deze week gepubliceerde Corporatie Survey van Finance Ideas. Hieruit blijkt dat de belangrijkste zorgen vanuit corporaties gaan over de vraag of huurders nog wel in staat zijn hun huur te betalen en over de gezondheid van hun meest kwetsbare huurders. In tegenstelling tot andere ondernemingen zijn er nauwelijks zorgen over liquiditeit. Kortom, de zorg voor huurders staat bovenaan.

Ondernemen in crisistijd

Er passeren vele mooie en innovatieve voorbeelden hoe corporaties in de huidige situatie hun huurders zoveel mogelijk ondersteunen, zoals de inzet van KCC’s of andere medewerkers voor een persoonlijk praatje met kwetsbare huurders of online bezichtigingen van nieuwe woningen. De Aedes website toont een goed overzicht van gedeelde initiatieven. Wij vertrouwen er dan ook op dat ondanks deze moeilijke tijden de dienstverlening naar de huurders in tact blijft.

Kansen voor de toekomst

Naast het feit dat deze mooie initiatieven tegemoet komen aan de huidige behoeften, zijn er ook initiatieven die in de toekomst wellicht permanent een plaatsje kunnen krijgen binnen de dienstverlening van corporaties en wellicht de dienstverlening beter of efficiënter kunnen maken. Denk hierbij aan de vele nieuwe apps voor contact of instructie of de online bezichtigingen. Deze nieuwe toepassingen zijn door deze crisis qua ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Een positief neveneffect van de crisis.

Advies over onderzoek: blijf meten

Veel corporaties vragen ons hoe om te gaan met lopende onderzoeken. Wij geloven er in om te blijven meten en ook nu de ervaringen van de huurder mee te nemen, gelijk aan het advies van Aedes om het huurdersoordeel te blijven doormeten. We zien de afgelopen weken zelfs een iets betere respons online en bereidheid tot telefonische deelname. Wel dient telkens kritisch gekeken te worden of de vragen nog relevant zijn, of dat wegens de gewijzigde dienstverlening juist andere vragen gesteld moeten worden. Door de ervaringen van huurders in deze tijd apart te nemen, kunnen we deze plaatsen en duiden tegenover de ervaringen van voor de crisis, zodat ook de gewijzigde dienstverlening goed getoetst kan worden met de huurders.

We wensen iedereen in de sector veel sterkte in het blijven zorg dragen voor hun huurders!