Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Corporatiesector fileert Blok: een 3,7 voor verhuurdersheffingsbeleid

Met name directiefunctionarissen kwalificeren beleid van Blok als schadelijk.Rotterdam, 28 juli 2016 – Woningcorporaties komen van Mars, Blok van Venus; zó haaks staan beide visies op elkaar. Dit blijkt uit een onafhankelijke peiling onder 122 corporatiemedewerkers uitgevoerd door USP Marketing Consultancy in juli 2016.

  • Gemiddeld beoordeelt de corporatiesector Bloks beleid in relatie tot de verhuurdersheffing met het rapportcijfer 3,7. Onder directiefunctionarissen is dit zelfs een 3,0.
  • Wanneer de verhuurdersheffing aanblijft dan kiezen de meeste corporaties (71%) ervoor om minder te investeren in nieuwbouw. Ook verkoop van woningen (55%), huurverhogingen (46%) en verlaging van de bedrijfs- en onderhoudslasten (45%) zijn populaire maatregelen ter compensatie.
  • De overgrote meerderheid van de woningcorporaties is het dan ook oneens met Blok’s visie op de investeringsruimte van sector m.b.t. nieuwbouw en renovaties.

 Drie kwart (75%) oneens met corporaties hebben 28 mld beschikbaar voor verduurzaming/renovaties

Drie kwart van de corporaties (75%) is het (volledig) oneens met de visie van Blok dat ‘de sector 28 miljard beschikbaar heeft voor woningverduurzaming en –renovaties’. Ruim een derde (34%) is het zelfs volledig oneens met Blok op dit vlak. Onder uitvoerend medewerkers is dit bijna de helft (45%). Onder directiefunctionarissen en managers is dit respectievelijk 27% en 24%. Slechts één op de tien corporaties (11%) is het (volledig) eens met de visie van Blok op dit punt. Blok heeft hierbij onder directiefunctionarissen (16%) twee keer zoveel medestanders als onder uitvoerend medewerkers (8%). 

Tweederde (66%) oneens met ‘corporatiesector kan 250.000 woningen bouwen

Blok meldt aan de Kamer dat de corporaties in staat moeten zijn om 250.000 woningen te bouwen. Tweederde (66%) van de woningcorporaties is het hiermee (volledig) oneens, waarmee de visie van woningcorporaties  wederom grotendeels haaks staat op die van de wetgever. Voor het bouwen van 250.000 woningen is volgens Blok 37 miljard euro nodig die ‘eenvoudig geleend zou kunnen worden’. Op dit laatste punt liggen de meningen van Blok en de corporaties, relatief gezien, wat dichter bij elkaar. Desondanks is corporatiesector verdeeld in twee kampen: ruim een derde is het met Blok eens dan wel oneens (beide groepen 36%), dat dit bedrag eenvoudig geleend zou kunnen worden. Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen directiefunctionarissen, managers en uitvoerend medewerkers bij deze stelling. 

Bloks korting op heffing bij bouw goedkope woningen 

Blok biedt verhuurders die goedkope woningen bouwen in regio’s waar hieraan een enorme behoefte is, een korting op de heffing. Een redelijk deel van de woningcorporaties (42%) ziet dit als een (zeer) goede prikkel. De meest genoemde reden van corporaties die géén voorstander zijn van deze korting (58%), is dat ‘korting verstrekt aan de ene corporatie zal moeten worden opgehoest door de andere corporaties, die daardoor mogelijk verder in de problemen komen’. Daarnaast hebben veel corporaties er moeite mee dat de korting niet generiek is toe te passen (niet iedere corporatie is gevestigd in een gebied met veel vraag naar betaalbare woningen).