Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

COVID heeft elektrisch installateurs niet weerhouden van trainingen

COVID heeft elektrisch installateurs niet weerhouden van trainingen

 

In de constant ontwikkelende wereld van de elektrisch installateur is bij blijven bij die ontwikkelingen essentieel. Er is een constante stroom van nieuwe producten en innovaties om te leren kennen, en systemen worden steeds complexer. Ondertussen worden wetgeving en veiligheidsregelgeving steeds aangepast. Tel daar, in sommige regio’s, een actueel of groeiend kwantitatief en kwalitatief arbeidstekort bij op, en je hebt de perfecte voedingsbodem voor de oplossing voor dit alles: training.

 

Het volgen van training is essentieel voor elektrisch installateurs om bij te blijven bij innovaties, wet- en regelgeving, en om minder ervaren personeel snel inzetbaar te maken. Het begrijpen van de trainingsbehoefte en mentaliteit van installateurs geeft fabrikanten de kans om in die behoeften te voorzien, waardoor merkimago en klantloyaliteit stijgen, en daarmee ook de waarde van het merk.

 

Daarom focussen we regelmatig op trainingsbehoeften in onze European Electrical Installation Monitor. Naast het onderzoeken van het effect van corona op de economische situatie (ontwikkeling omzet en orderportefeuille) van elektrisch installatiebedrijven in zeven Europese landen, hebben we het thema van de Q2 2021 European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy gericht op het effect van de pandemie op de trainingsbehoefte van installateurs.

 

Een behoorlijk aantal installateurs bleef trainingen volgen tijdens COVID, maar wel meer online

 

Bijna de helft van de Europese elektrisch installateurs geven aan dat het aantal trainingen afgelopen jaar is afgenomen door de pandemie. Dat is weinig verrassend. Sterker nog, gezien de impact die de pandemie op al onze levens heeft gehad is het verrassender dat ongeveer de helft van de installateurs aangaf dat het aantal trainingen voor hen niet was veranderd, of in een paar gevallen zelfs was gestegen. 

 


 

Ook niet verrassend in de context van de pandemie is dat van de gevolgde trainingen, het aandeel installateurs die de trainingen online volgde is gestegen. Eerder zagen we al een soortgelijk effect van minder trainingen en tegelijkertijd een stijging van online trainingen onder w-installateurs in de Q1 2021 European Mechanical Installation Monitor.

 

Frankrijk is de vreemde eend in de bijt

 

Wanneer we inzoomen op landen is het bovenstaand effect, ondanks enkele kleine verschillen, in elk land waar te nemen, behalve in Frankrijk. Ten eerste gaf slechts 29% van de Franse installateurs een daling in het aantal trainingen aan. Bovendien is, ondanks dat ongeveer 40% een stijging van online trainingen door de pandemie aangaf, het aandeel Franse installateurs dat afgelopen jaar online trainingen heeft gevolgd het laagste van Europa.

 

In andere Europese landen ligt het aandeel online gevolgde trainingen ten opzichte van face-to-face trainingen rond de 60%. Volgens de Franse installateurs werd slechts 21% van de trainingen die ze tijdens de pandemie volgden online gevolgd. Aangezien werd aangegeven dat het aandeel online trainingen was gestegen door de pandemie, laat dit goed zien wat een afkeer Franse installateurs aanvankelijk al van online trainingen hadden.

 

Face-to-face trainingen hebben de voorkeur, meer online training is verwacht

 

Hoewel ze een uitzindering vormen waar het gaat om online trainingen tijdens de pandemie, is het sentiment van de Franse installateurs zeker geen uitzondering. De meerderheid van de Europese installateurs verkiest face-to-face trainingen boven online trainingen. Tegelijkertijd verwacht een aanzienlijk deel van de Europese installateurs een stijging van het aandeel online trainingen, wederom met Frankrijk als uitzondering, waar 92% geen verandering of zelfs een stijging van face-to-face trainingen verwacht.

 

Naast een duidelijke invloed van de pandemie op hoe elektrisch installateurs te werk gaan, laat het bovenstaande ook zien dat er tussen landen aanzienlijke verschillen bestaan in impact en manieren van werken. Dat betekend dat fabrikanten die trainingen aanbieden aan elektrisch installateurs, bijvoorbeeld training om gecertificeerd installateur voor een bepaald merk te worden, goed moeten bedenken hoe ze die training het beste kunnen aanbieden.

 

Voor meer informatie over de trainingsbehoefte van elektrisch installateurs in zeven Europese landen, en over hun omzet- en orderportefeuilleontwikkeling verwijzen we u naar het Q2 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.