Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Dag van de Bouw: lage bekendheid maar initiatief wordt positief ontvangen

Op de Dag van de Bouw worden bezoekers in de gelegenheid gesteld te bekijken wat er in hun omgeving wordt gebouwd. Tijdens de 11e editie van dit initiatief op zaterdag 4 juni jl. kwamen 93.000 bezoekers kijken naar diverse bouwprojecten. Hoewel het bezoekersaantal dit jaar hoger lag dan vorig jaar is een meerderheid van de Nederlandse bevolking nog niet bekend met het initiatief Dag van de Bouw. Dit blijkt uit de WoonOmnibus van USP Marketing Consultancy, een onderzoek onder 512 huishoudens.Bekendheid het grootst bij Nederlanders die in aanraking komen met de bouw

Ruim 63% van de ondervraagde Nederlanders geeft aan niet bekend te zijn met de Dag van de Bouw. Van de 33% die bekend is met het initiatief, geeft 6% aan weleens de Dag van de Bouw bezocht te hebben. De bekendheid van de Dag van de Bouw is het grootst onder mensen die zelf in de bouw werken of mensen waarvan een familielid in de bouw werkt, respectievelijk 85% en 49% versus 25% (niet iemand kennen die in de bouw werkt). Wanneer gevraagd wordt naar de reden waarom men de Dag van de Bouw niet bezoekt is dit met name omdat men er niet bekend mee is, er geen tijd voor heeft of omdat de interesse ontbreekt.

Geen negatieve houding

Over het algemeen staat men neutraal (35%) tot positief (48%) tegenover de Dag van de Bouw. Consumenten die betrokken zijn bij de bouwsector, doordat zij zelf in de bouw werken of familieleden hebben die dat doen, staan iets positiever tegenover het initiatief dan de overige consumenten. Van de ondervraagden die de Dag van de Bouw weleens bezocht hebben, is 75% positief. Men vindt het met name positief om op deze wijze kennis te maken met de bouwsector en hier iets over te leren. Ook vindt men het een goede manier om jongeren enthousiast te krijgen voor het vak.

Verwachtingen 2017

Van de ondervraagden is 5% van plan in 2017 de Dag van de Bouw te gaan bezoeken. Een ruime meerderheid hiervan heeft dat dit jaar ook al gedaan; 34% zegt de Dag van de Bouw in 2017 misschien te gaan bezoeken, terwijl 54% dit niet van plan is. Wanneer gevraagd wordt op welke wijze men geïnformeerd zou willen worden over de Dag van de Bouw blijkt de wens te zijn dat dit met name plaatsvindt via huis-aan-huisbladen en flyers (45%), televisiecommercials (39%) en kranten (34%). Het aantal bezoekers in 2017 zou fors toe kunnen nemen als meer mensen bekend raken met de Dag van de Bouw, 67% kent het initiatief immers nog niet. De bekendheid zou met name verhoogd kunnen worden door een brede communicatiecampagne op te zetten. Zo zou middels televisiecommercials het landelijke initiatief benadrukt kunnen worden en de lokale projecten die bezocht kunnen worden onder de aandacht worden gebracht middels huis-aan-huisbladen en flyers. Een grotere bekendheid kan dus leiden tot meer bezoekers en daarmee vervolgens ook tot een positievere houding ten aanzien van het initiatief.