Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De belangrijkste drijfveren en barrières voor home improvement projecten

Door de belangrijkste drijfveren en barrières voor home improvement klussen te herkennen, kunnen fabrikanten en retailers hun acties en strategieën dusdanig bepalen om de totale markt uit te breiden. Sommige retailers beweren dat het vooral de prijs is die ervoor zorgt dat consumenten minder home improvement klussen doen. consumenten ervan weerhouden. Dit is deels waar, prijs is een belangrijke barrière. Het zal echter altijd zo zijn dat de meeste consumenten eerst geld moeten besparen voordat ze een groot home improvement project uitvoeren. Als we kijken naar andere barrières en de belangrijkste drijfveren zien we verschillende mogelijkheden voor fabrikanten en retailers om de totale markt te vergroten. Deze inzichten zijn gebaseerd op een kwantitatief Europees marktonderzoek onder consumenten (European Home Improvement Monitor).

Esthetiek en comfort zijn de drijvende kracht achter een home improvement project

Bijna de helft van de Europese consumenten heeft veranderingen in de levensomstandigheden die leiden tot een grote home improvement klus. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verhuizen naar een nieuw huis, ouder worden, pensioen, een baby krijgen of fysieke mobiliteit. De grotere projecten voor home improvement die deze veranderingen volgen, zijn een woninguitbreiding, installatie van een nieuwe badkamer of keuken of een volledige renovatie van het huis.

Het focussen op de consumenten die verhuizen naar een nieuwe woning kan voordelig zijn, omdat deze consumenten vaak een home improvement klus zal uitvoeren. Toch is de groep consumenten die home improvement projecten uitvoert zonder verandering in de levensomstandigheden nog groter. De grote overeenkomst is dat esthetiek voor beide groepen de belangrijkste drijfveer is voor de home improvement projecten, gevolgd door het verhogen van het comfortniveau (zie figuur 1; Belangrijkste drijfveren voor het project). Er zijn echter enkele opvallende verschillen tussen de Europese landen. Bijvoorbeeld in Zweden (28%) en Denemarken (28%), in deze landen is de belangrijkste drijfveer het onderhoud van hun huizen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat er meer hout wordt gebruikt bij de bouw van de huizen, wat in combinatie met hun klimaat leidt tot een hogere onderhoudsfrequentie.


Het wegnemen van de barrières

Meer dan de helft van de Europese consumenten ervaart barrières bij het starten van hun project voor home improvement, met een beperkt budget als belangrijkste barrière. Deze barrière zal er altijd zijn, omdat de meeste consumenten eerst geld moeten besparen voordat ze aan een groter home improvement project beginnen. Je zou kunnen stellen dat dit consumenten prijsgevoeliger maakt. Consumenten zouden hierdoor ervan overtuigd kunnen worden home improvement klussen zelf uit te voeren, indien de doe-het-zelf ketens lage prijzen aanbieden. De totale som van een groot home improvement project bestaat echter ook uit arbeidskosten van een professional. In de meeste gevallen is dit ongeveer 50% van de totale kosten van een project en deze arbeidskosten zullen niet dalen met een lagere prijs van de producten. Een groot home improvement project zal dus altijd een grote uitgave zijn waar consumenten geld voor moeten sparen. Het zou dus interessanter kunnen zijn om de niet-koste gerelateerde barrières te verlagen. Doe-het-zelvers kunnen consumenten bijvoorbeeld helpen om een betrouwbare professional te vinden, manieren vinden om de klussen gemakkelijker en minder tijdrovend te maken. En last but not least, help de consumenten met de ontwerpen.

Zowel de doe-het-zelvers als de fabrikanten moeten samenwerken om de niet-koste gerelateerde barrières waarmee de Europese consument geconfronteerd wordt, wegnemen. Hierdoor zal de markt van woningverbetering groeien naarmate er meer klussen uitgevoerd zullen worden. Sommige retailers en fabrikanten proberen dit al te doen door installatiediensten aan te bieden om de moeilijkheid te overwinnen waarmee consumenten worden geconfronteerd bij het vinden van de juiste professional. Anderen proberen de barrière "gebrek aan tijd" weg te nemen door "plug & play"-oplossingen aan te bieden, zoals consumenten één doos veiligheidsproducten aanbieden om hun hele huis te beveiligen. Daarnaast kan het tonen van het installatiegemak en de beperkte hoeveelheid tijd die het kost in een video nuttig zijn om consumenten te motiveren om de klus niet langer uit te stellen.


Conclusie

De belangrijkste drijfveren voor de grotere Europese banen voor woningverbetering zijn esthetiek en het verhogen van het comfort.

Een beperkt budget is de belangrijkste barrière voor de grotere home improvement klussen. Er is echter niet veel dat een detailhandelaar of fabrikant hieraan kan doen. Het is daarom belangrijker om te kijken naar de barrières zoals beperkte tijd of problemen met het vinden van een professional, omdat deze barrières door fabrikanten en detailhandelaren kunnen worden weggenomen.

Het kweken van de ‘home improvement pie’ is geen onmogelijke taak, maar het kan niet worden gedaan door alleen de laagst mogelijke prijzen aan te bieden. Fabrikanten en retailers moeten meer samenwerken om de chauffeurs te ondersteunen en ook de barrières van projecten voor woningverbetering weg te nemen.