Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De bouw profiteert van het bredere economisch herstel

De omzet in de bouwsector in januari 2021 is hoger dan de omzet in januari 2020. Dit blijkt uit de januari editie van de BouwMonitor, een maandelijks onderzoek onder 1000 partijen in de bouw. Het thema voor deze editie is veiligheid. Het herstel van de bredere economie leidt tot minder geannuleerde projecten door bedrijven. Dit is terug te zien in de waarde van de portefeuille van de vastgoedsector: 44% zegt dat de portefeuille positief is en de waarde van kantoren en retail is minder negatief dan in vorige maanden. De positieve omzet en orderboekontwikkeling bij ontwikkelaars, beleggers, adviseurs en architecten duidt ook op een duidelijke toename aan projecten.

De bouw profiteert van het bredere economisch herstel, COVID-19 beïnvloedt de inzet van personeel

Ongeveer 4 op de 10 uitvoerende bouwpartijen blijft last hebben van productieverlies door de COVID-19 maatregelen, hoewel het meestal beperkt blijft tot maximaal 5%. Veel bouwbedrijven hebben inmiddels oplossingen bedacht, zoals werken in shifts. Personeel wordt vastgehouden: er wordt meer gebruik gemaakt van zzp’ers en minder tijdelijk en vast personeel ontslagen om het hoge ziekteverzuim op te vangen. Dit is overigens zonder gebruik te hoeven maken van overheidsondersteuning – slechts 6% ontvangt steun.

De bouw profiteert van het bredere economisch herstel

BouwMonitor January edition - USP Marketing Consultancy

De bouw profiteert van het bredere economisch herstel
BouwMonitor January edition - USP Marketing Consultancy

Bouwers houden zich actief bezig met veiligheid

Uitvoerende partijen, vooral aannemers, zijn actief bezig met veiligheidscertificaten zoals VCA en training op het gebied van veiligheid. Ook worden er regelmatig externe partijen ingehuurd om advies te geven, zoals bijvoorbeeld fabrikanten bij gebruik van een nieuw materiaal. Een kwart van de aannemers geeft aan bezocht te zijn door een ARBO-inspecteur in het afgelopen jaar. En men vindt ook dat de medewerkers zich goed aan de veiligheidsvoorschriften houden.

De bouw profiteert van het bredere economisch herstel

BouwMonitor January edition - USP Marketing Consultancy

De bouw profiteert van het bredere economisch herstel

BouwMonitor January edition - USP Marketing Consultancy

Bouwers doen meer dan het minimum voor veiligheid

Meer dan de helft van de aannemers, installateurs, afbouwers en fabrikanten zeggen verder te gaan op het gebied van veiligheid dan de minimum vereisten, zoals:

  • “Audits, TBM's, startwerkoverleggen en werkplekinspecties.”
  • “Algemene beschermingsmiddelen ter beschikking stellen.”
  • “Herhalende aandacht.”
  • “Naast RIVM regelgeving kennen wij eigen voorschriften die vaak vooruit lopen op algemene regels.”

 

Over de BouwMonitor

Het Corona virus veroorzaakt veel onzekerheid voor de Nederlandse maatschappij en de vastgoed-, bouw- en installatiesector. Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van het virus door losse partijen, maar geen enkel onderzoek kijkt naar de gehele bouwkolom.

USP Marketing Consultancy en Vakmedianet hebben daarom het initiatief genomen om de bouwbrede BouwMonitor te starten. Wij zien, denken en vinden dat fabrikanten, vastgoedpartijen, handelaren, brancheorganisaties, architecten, afbouwers, aannemers en installateurs ook moeten weten wat er met de andere partijen gebeurt. De BouwMonitor combineert daarom alle inzichten van alle disciplines van de bouw-, installatie- en vastgoedsector in 1 onderzoek.

Via de BouwMonitor wordt maandelijks inzicht verschaft in belangrijke bouwindicatoren zoals de omzetontwikkeling en orderportefeuille van elke partij in bouwkolom. Door alle partijen te monitoren brengt de BouwMonitor de effecten van het Coronavirus op de bouwwereld en het herstel van de sector in kaart.