Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De bouwsector stabiliseert, maar nog niet overal even snel

In veel Europese landen had de eerste lockdown, die in maart 2020 werd aangekondigd, een grote invloed op de bouwsector. Projecten werden uitgesteld en in veel landen duurde het maanden voor de situatie weer stabiliseerde. Volgens de laatste cijfers uit het Q1 2021 rapport van de European Architectural Barometer, een onderzoek van USP Marketing Consultancy onder architectenbureaus in acht Europese landen, zitten de meeste landen voor het eerst weer enigszins op het niveau van voor de lockdown. Naast de economische situatie, geeft dit rapport onder andere inzicht de trends die architecten verwachten als gevolg van de coronapandemie.

Lockdown maart 2020 kantelpunt voor bouwvolumes

Als gevolg van de lockdown verminderde het optimisme van Europese architecten met betrekking tot hun orderboeken en de verwachte omzetontwikkeling. Met name in België, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk was vanaf maart 2020 direct al een extreme afname in de bouwvolumes zichtbaar ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Ook in daarop volgende maanden kabbelde deze negatieve ontwikkeling voort. In landen als Duitsland en Nederland bleef de ontwikkeling nagenoeg het hele jaar stabiel. En langzaam maar zeker leek het bouwvolume in de loop van het jaar ook in de hard getroffen landen weer aan te trekken. In januari 2021 zijn de bouwvolumes in de meeste landen weer hersteld. Afgezien van Duitsland en Polen, zitten deze ongeveer op hetzelfde niveau als een jaar eerder. 

De bouwsector stabiliseert, maar nog niet overal even snel
European Architectural Barometer Q1 2021 - USP Marketing Consultancy

Zorgwekkende status bouwvergunningen, langzaam herstel in zicht

De Europese bouwsector lijkt dus te herstellen na de klap in maart 2020 als we kijken naar het toegenomen bouwvolume in de meeste landen in de laatste maanden van dat jaar. Ook in de orderboeken zijn weer positieve ontwikkelingen zichtbaar voor de meeste Europese architecten. Echter laat de coronapandemie overduidelijk zijn sporen na in de sector en dat zien we terug in zorgwekkende cijfers als het gaat om afgegeven bouwvergunningen. Zowel in de woning- als utiliteitsbouw zijn in veel landen minder bouwvergunningen verstrekt dan in dezelfde periode een jaar eerder. Opvallend is Spanje, waar nog helemaal geen sprake is van een verbetering. Dit leidt er toe dat er weinig redenen zijn om aan te nemen dat de sector een snel en voorspoedig herstel zal laten zien. 

De bouwsector stabiliseert, maar nog niet overal even snel
European Architectural Barometer Q1 2021 - USP Marketing Consultancy

Verwachte ontwikkelingen door covid-19

Wat verder interessant is om te belichten, zijn een aantal trends die Europese architecten verwachten als gevolg van de coronapandemie. Architecten verwachten dat er een sterke verandering zal optreden in het type gebouwen dat wordt ontwikkeld in de komende jaren. Een groot deel architecten verwacht bijvoorbeeld dat minder winkelcentra worden ontwikkeld doordat consumenten meer online aankopen doen. Ook denkt de meerderheid een blijvende afname van kantoorruimtes te gaan zien omdat steeds meer mensen vanuit huis blijven werken. De vraag naar woningbouw zal in de meeste landen stabiel blijven, maar met name in het commerciële segment laat covid-19 sporen achter. 

De bouwsector stabiliseert, maar nog niet overal even snel
European Architectural Barometer Q1 2021 - USP Marketing Consultancy