Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

De opkomst en val van de flexibele werkplek: hoe moet het dan wel?

Trends op het gebied van werken en hoe de vastgoedsector hierop kan inspelenRotterdam, 1 juni 2016 – Het huidige (leegstaande) kantorenaanbod lijkt niet meer aan te sluiten op de eisen die gebruikers stellen aan hun werkplek. Kantoren staan op de verkeerde locatie, bieden onvoldoende comfort en voldoen vaak niet meer aan de huidige duurzaamheideisen. Wat gaan we doen met deze kantoorvoorraad, en misschien nog wel belangrijker: hoe maken we het kantoor toekomstbestendig?

Hoe wil Nederland werken in de toekomst? Volgens de Rijkoverheid staat momenteel 15% van de Nederlandse kantoren leeg. De leegstand is met name groot in de buitengebieden, op industrieterreinen. Het lijkt er op dat deze leegstand ook niet (volledig) door de groeiende economie zal worden goedgemaakt; veel kantoren passen niet langer bij de huidige eisen die door de gebruiker worden gesteld, zowel qua locatie als qua gebouw. Er is momenteel met name vraag naar kantoorruimte in het stedelijk gebied, met alle voorzieningen binnen handbereik.

Ook moeten kantoren tegenwoordig aan de hoogste eisen voldoen op het vlak van duurzaamheid en comfort. Tel daarbij op dat steeds meer werknemers (gedeeltelijk) vanuit huis werken. Het is dus duidelijk dat onze werkplek er in de toekomst heel anders uit zal moeten zien. Maar wat anders dan inhoudt, daar is men nog niet over uit. Eén van de oplossingen die vaak wordt aangedragen is de flexibele werkplek. Uit onderzoek van USP Marketing Consultancy blijkt dat een derde van alle werkende Nederlanders minimaal één dag in de week thuis werkt. Dit betekent dus dat een deel van de kantoorbureaus er regelmatig verlaten bij ligt. Moeten we daarom iedere werknemer nog wel zijn eigen werkplek geven?

 USP Marketing Consultancy heeft in mei 2016 een representatieve steekproef van 500 werkende Nederlanders gevraagd hoe de ideale werkplek er uit zou moeten zien. Duidelijk is in ieder geval dat dit voor veel Nederlanders geen flexibele werkplek is; maar liefst de helft van alle werkenden wil een eigen bureau hebben op het kantoor.